ZŠ a MŠ Dražice

Aktuality

Nový školní rok 2017/2018

Výuka v novém školním roce 2017/2018 začíná 4. září 2017. Vyučování bude probíhat první dvě vyučovací hodiny – 8:00 až 10:00 hodin. První třída – výuka pouze do 8,45 hodin.

Po skončení vyučování žáci půjdou do ŠD. Pokud půjdou domů, předloží paní vychovatelce lísteček ohledně odchodu.
Provozní doba ŠD 4. září – 6:00 až 16:00 hodin. Oběd bude vydáván od 11:00 hodin. Odhlášky oběda na 4. září nejpozději do 31. 8. 2017. 

Od 5. září 2017 bude výuka probíhat podle řádného rozvrhu, který je zveřejněn na webu školy.

 

                                                                                                                              Mgr. Marcela Vosátková
                                                                                                                                      ředitelka školy


Rozvrhy pro školní rok 2017/2018

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
1.rocnik-2017-2018.docx 22.5 Kb
2.rocnik-2017-2018.docx 22.5 Kb
3.rocnik-2017-2018.docx 22.3 Kb
4.rocnik-2017-2018.docx 22.5 Kb
5.rocnik-2017-2018.docx 22.5 Kb

Školní zpravodaj 2017/2018

Organizace školního roku

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zpravodaj-2017-2018.pdf 230.8 Kb

Seznam dětí MŠ 2017/2018

Kam budu chodit

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
trida-pastelky156988283.pdf 344.2 Kb
trida-sovicky.pdf 340.6 Kb
trida-vcelky.pdf 356.2 Kb

Provoz MŠ v době letních prázdnin

MŠ bude z provozních důvodů se souhlasem zřizovatele otevřena v těchto termínech:

Červenec            3. 7.  -  14. 7. 2017

Srpen                  28. 8.  -    1. 9. 2017

Provoz je omezen na jednu třídu dětí.

Provoz všech tříd bude zahájen 4. 9. 2017


Základní škola a Mateřská škola Dražice se loučí se školním rokem 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Dražice se loučí se školním rokem 2016/2017

 

 


Proč si vybrat málotřídní školu?

Proč si vybrat málotřídní školu? (Jaké jsou výhody docházky do málotřídní školy?, mj. léty ověřené):

  • V málotřídní škole vládne téměř rodinná atmosféra, pro žáky méně stresující prostředí než ve velké škole, které v mnoha ohledech splňuje požadavky na moderní vyučování.
  • Vzhledem k menšímu počtu žáků ve třídách je větší možnost využívání individuálního přístupu k žákům a mnohem lepší možnost upravit tempo podle stupně vývoje žáka. Žáci mají větší možnost projevit se, což na velkých školách prakticky realizovat nelze. Proto jsou na těchto školách velice dobré výsledky u žáků s vývojovými poruchami učení, které se v menším kolektivu snáze projeví a odhalí.
  • Žáci se znají navzájem, znají všechny zaměstnance školy.
  • V prostředí malé školy se daří úspěšně předcházet sociálně patologickým jevům (šikana, kouření, záškoláctví).
  • Při spojení ročníků pomáhají starší žáci mladším spolužákům. Žáci jsou častěji vystaveni ke spolupráci a respektu k ostatním, učí se pracovat samostatně, což je velká výhoda pro pozdější studium. Vztahy mezi žáky bývají otevřené a pevné.
  • Žáci malotřídních škol mají srovnatelné vzdělávací výsledky se žáky velkých městských škol a v rozvoji osobnostních vlastností je většinou předčí.
  • Škola je otevřená rodičům i veřejnosti.
  • Škola úzce spolupracuje se zřizovatelem.

V současné době má každý rodič právo vybrat dítěti školu dle vlastního uvážení. Tak dochází k tomu, že se školy o žáky "přetahují" a tak mnoho venkovských škol v důsledku nezájmu zaniká. Co se stane, když škola zanikne? Myslíte si, že když dítě bude trávit většinu času mimo domov, v jiném městě, bude se učit o jiné obci a jejich tradicích, získá ke své obci vztah?

Málotřídní školy jsou plnohodnotnou součástí školské sítě. Vše souvisí se vším. Udržet školu na vesnici je v současné době prestižní záležitost. O tuto výsadu už mnoho obcí přišlo.

 

 

Detect language » Hungarian