ZŠ a MŠ Dražice

Aktuality

Cyklistický výlet po stopách sochaře Jana Vítězslava Duška

Teplý konec letošního září nás poslední čtvrtek vylákal na krátký cyklistický výlet. Inspirovala nás k němu výstava významného rodáka z Makova, sochaře J. V. Duška.

Ráno, pravda, byla trochu zima, ale jízda na kolech nás brzy zahřála. První zastávku jsme udělali na novém dražickém hřbitově a prohlédli si sochu Ježíše Krista a Duškovy reliéfy na náhrobcích.

Trasa dále vedla do Padařova k pomníku místního rodáka Alfonse Šťastného. Potom nás čekalo mírné stoupání do Makova a prohlídka Duškovy výstavy ve staré škole. Exponáty na ni zapůjčilo táborské muzeum. Na jednom z diplomů, které Dušek dostal v roce 1924 od mezinárodního olympijského výboru, jsme našli dokonce podpis Pierra de Coubertina, jehož jméno nese táborské gymnázium.

 Za posledním objektem našeho zájmu bylo třeba dorazit na hřbitov do Balkovy Lhoty. Cestou, inspirováni Duškovou tvorbou, jsme vyzkoušeli vlastní. Neměli jsme ovšem k dispozici pískovec ani žulu, ale jenom barevné nafukovací balonky. Přesto jsme si s nimi užili spoustu legrace a vytvořili několik instalací v přírodě, paní učitelka říkala, že se tomu říká land art.

Rozhodně se nezapomeňte podívat na naše fotky, kdo to kdy viděl, aby na kukuřici balonky rostly?!?

Žáci 4. a 5. ročníku,  29.9.2016 v Dražicích


Divadlo v MŠ - Jak se Honza potkal s medvědem

Těžké je někdy najít kamaráda,

když okolo nás nikdo není.

Ještě je těžší,

když jdete hledat s kůží medvědí.

 

A tak jednoho dne potkal se lední medvěd s Honzou Veselým,

a oba se rozhodli, že se skamarádí.

Medvídek se moc snažil, ale všechno kazil,

číst neuměl, věci pálil, špatně vařil.

 

Už už mu chtěl Honza říct, že je nešika,

ale taková věc se stala, co všechno naruby obrátila.

Honza spadnul do hluboké tůňky a topil se.

Medvídek však bez váhání, dal se do pomáhání a volal: Neboj se!

 

Zachránil Honzu a oba se radovali – Hopsa sa.

Honza dal jméno medvědovi – Nebojsa.

Pohádka to byla krásná, věřte mi,

už teď víme, že s kamarádem je krásně na zemi,

že se všechno zachránit dá,

když kamarád kamaráda má.

Fotky


Jsme tvořiví a neúnavní

Určitá míra tvořivosti je dána každému člověku, ale jen někteří ji dokáží spojit s fantazií a pílí.

Děti v naší školní družině to rozhodně umí. Během tvořivého odpoledne vznikaly pod jejich rukama barevné mozaiky z přírodnin a pestré ikebany. Nasbíraný lesní materiál proměnily v lodičky a přívěsky z kůry a v hromadě hlíny vystavěly tvrze, tunely a jeskyně.  

Za díla, která vznikla, se děti stydět rozhodně nemusely. Právě naopak. Všechny jejich výtvory ozdobily okolí školy. „Dětská venkovní galerie“ potěšila každého, kdo šel okolo a možná, že z některého našeho malého umělce vyroste jednou velký světoznámý sochař, malíř nebo architekt.

Fotky


Dotační program logopedické prevence v předškolním vzdělávání 2016

V rámci rozvojového programu „Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání 2016“ podala naše mateřská škola úspěšně projekt s názvem Chci se učit, chci si hrát ve školce, kde to mám rád. Prevenci je třeba chápat nejenom jako rozvoj řečových dovedností, ale jako rozvoj celé osobnosti dítěte. Logopedická prevence nenahrazuje logopedickou péči poskytovanou klinickým logopedem.

Škola získala od MŠMT dotaci ve výši 30.000,- Kč , za kterou budou pořízeny prostředky moderní informační technologie a to zejména dataprojektor a notebook, které nám spolu s výukovými programy zkvalitní péči o rozvoj řečových schopností a dovedností. Naším úkolem je posilovat rozvíjení obsahové stránky řeči , artikulaci , koordinaci hrubé a jemné motoriky a zamezit mnohdy zbytečným odkladům školní docházky. Proto bychom chtěli vyjít vstříc i rodičům našich dětí a nabídnout jim pomoc při řešení této problematiky. Jsme připraveni  poskytnout jim ukázkovou hodinu logopedické prevence a poradit, popř. nasměrovat ke speciálnímu pedagogovi v oblasti logopedie.


Proč si vybrat málotřídní školu?

Proč si vybrat málotřídní školu? (Jaké jsou výhody docházky do málotřídní školy?, mj. léty ověřené):

  • V málotřídní škole vládne téměř rodinná atmosféra, pro žáky méně stresující prostředí než ve velké škole, které v mnoha ohledech splňuje požadavky na moderní vyučování.
  • Vzhledem k menšímu počtu žáků ve třídách je větší možnost využívání individuálního přístupu k žákům a mnohem lepší možnost upravit tempo podle stupně vývoje žáka. Žáci mají větší možnost projevit se, což na velkých školách prakticky realizovat nelze. Proto jsou na těchto školách velice dobré výsledky u žáků s vývojovými poruchami učení, které se v menším kolektivu snáze projeví a odhalí.
  • Žáci se znají navzájem, znají všechny zaměstnance školy.
  • V prostředí malé školy se daří úspěšně předcházet sociálně patologickým jevům (šikana, kouření, záškoláctví).
  • Při spojení ročníků pomáhají starší žáci mladším spolužákům. Žáci jsou častěji vystaveni ke spolupráci a respektu k ostatním, učí se pracovat samostatně, což je velká výhoda pro pozdější studium. Vztahy mezi žáky bývají otevřené a pevné.
  • Žáci malotřídních škol mají srovnatelné vzdělávací výsledky se žáky velkých městských škol a v rozvoji osobnostních vlastností je většinou předčí.
  • Škola je otevřená rodičům i veřejnosti.
  • Škola úzce spolupracuje se zřizovatelem.

V současné době má každý rodič právo vybrat dítěti školu dle vlastního uvážení. Tak dochází k tomu, že se školy o žáky "přetahují" a tak mnoho venkovských škol v důsledku nezájmu zaniká. Co se stane, když škola zanikne? Myslíte si, že když dítě bude trávit většinu času mimo domov, v jiném městě, bude se učit o jiné obci a jejich tradicích, získá ke své obci vztah?

Málotřídní školy jsou plnohodnotnou součástí školské sítě. Vše souvisí se vším. Udržet školu na vesnici je v současné době prestižní záležitost. O tuto výsadu už mnoho obcí přišlo.

 

 

Detect language » Hungarian