ZŠ a MŠ Dražice

Aktuality

Upozornění pro návštěvníky našich stránek

1. Škola - třídy: krátký náznak učiva

2. Škola -  olympijské hry 2018: Dražická tisková kancelář - speciál únor 2018

    Žáci naší školy se pokusí zmapovat to nejdůležitější ze ZOH.  


Příměstský tábor 13. 8. - 17. 8. 2018

Příměstský tábor 13. 8. - 17. 8. 2018

Přihlášení na příměstský tábor 2018 probíhá skrze přihláškový formulář

Bližší informace podá ředitelka školy M. Vosátková - tel. 723 637 129


Beseda se spisovatelkou Michaelou Fišarovou

Ve čtvrtek 23. února 2018 se na naší škole uskutečnila beseda se spisovatelkou Michaelou Fišarovou. Navštívila nás s ukázkou své dosavadní tvorby a v doprovodu dramatického umělce Miroslava Rejla. Děti měly možnost získat mnoho užitečných informací o práci samotného spisovatele i o putování myšlenek a nápadů spisovatele až na pult prodejen.

Během besedy všichni se zaujetím sledovali ukázky z knih a měli spoustu zajímavých postřehů a dotazů.

Foto zde: http://skoladrazice.rajce.idnes.cz/2017_2018_setkani_se_spisovatelkou_Fisarovou/


Logopedická prevence dnes a denně - 27.2. 2018

Logopedická prevence dnes a denně - 27.2.


Výlet do Tropical Islands

Výlet do Tropical Islands


Dny otevřených dveří 27.3. a 28.3. 2018

Den otevřených dveří


Zdravá výživa - 15.3. 2018

Zdravá


Podpora škol formou zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
sablony.docx 68.4 Kb

Proč si vybrat málotřídní školu?

Proč si vybrat málotřídní školu? (Jaké jsou výhody docházky do málotřídní školy?, mj. léty ověřené):

  • V málotřídní škole vládne téměř rodinná atmosféra, pro žáky méně stresující prostředí než ve velké škole, které v mnoha ohledech splňuje požadavky na moderní vyučování.
  • Vzhledem k menšímu počtu žáků ve třídách je větší možnost využívání individuálního přístupu k žákům a mnohem lepší možnost upravit tempo podle stupně vývoje žáka. Žáci mají větší možnost projevit se, což na velkých školách prakticky realizovat nelze. Proto jsou na těchto školách velice dobré výsledky u žáků s vývojovými poruchami učení, které se v menším kolektivu snáze projeví a odhalí.
  • Žáci se znají navzájem, znají všechny zaměstnance školy.
  • V prostředí malé školy se daří úspěšně předcházet sociálně patologickým jevům (šikana, kouření, záškoláctví).
  • Při spojení ročníků pomáhají starší žáci mladším spolužákům. Žáci jsou častěji vystaveni ke spolupráci a respektu k ostatním, učí se pracovat samostatně, což je velká výhoda pro pozdější studium. Vztahy mezi žáky bývají otevřené a pevné.
  • Žáci malotřídních škol mají srovnatelné vzdělávací výsledky se žáky velkých městských škol a v rozvoji osobnostních vlastností je většinou předčí.
  • Škola je otevřená rodičům i veřejnosti.
  • Škola úzce spolupracuje se zřizovatelem.

V současné době má každý rodič právo vybrat dítěti školu dle vlastního uvážení. Tak dochází k tomu, že se školy o žáky "přetahují" a tak mnoho venkovských škol v důsledku nezájmu zaniká. Co se stane, když škola zanikne? Myslíte si, že když dítě bude trávit většinu času mimo domov, v jiném městě, bude se učit o jiné obci a jejich tradicích, získá ke své obci vztah?

Málotřídní školy jsou plnohodnotnou součástí školské sítě. Vše souvisí se vším. Udržet školu na vesnici je v současné době prestižní záležitost. O tuto výsadu už mnoho obcí přišlo.

 

 

Detect language » Hungarian