ZŠ a MŠ Dražice

Aktuality

Kouzlili jsme s přírodou

Děti ze třídy Sovičky si na vycházce nasbíraly kaštany, šípky, trnky a do lesa si došly pro šišky. Doma maminky poprosily o cibuli a bramboru a vyrábění „strašidýlek“mohlo začít. Šikovné ruce mají stále s sebou a hlavu plnou dobrých nápadů také, takže se jim povedli nejen strašáčci, ale také ježci, veverky, hlemýždi nebo čertíci.

Jsou to moudré sovičky a už vědí, že při zacházení se špendlíkem musí být hodně opatrné. Také myslí na zvířátka. Z vyrábění, nám zbyly kaštánky, jablíčka a žaludy, tak se těšíme do lesa ke krmelci a pomůžeme zvířátkům se zásobami na zimu.

Fotky


Policie dětem

V pátek 14. 10. do Dražic přijela policejní hlídka se speciálním úkolem i vybavením. Tentokrát neměla za úkol sledovat, zda někdo nepáchá nepravosti, ale měla žáky naší školy naučit bezpečný průjezd ulicemi – bez nehod a zranění. Nejdříve si všichni povinně zopakovali dopravní značení, pravidla bezpečné jízdy na kole a koloběžce, veledůležité pravidlo pravé ruky a správné vybavení kola i cyklisty. Poté všichni vyrazili do postaveného mobilního labyrintu ulic a silnic, kde na koloběžkách trénovali správnou a bezpečnou jízdu a chování chodců. Někteří šťastlivci měli možnost nahlédnout také do nitra policejního speciálu. Jeho vybavení nenechalo nikoho na pochybách – policie nás nejen ochrání, ale také nám pomůže a něco důležitého nás naučí…

Fotky


Ředitelské volno 18. 11. 2016

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
uceni.pdf 197.1 Kb
volno.pdf 242.9 Kb

Halloween 25.10.

Halloween 25.10.


Dotační program logopedické prevence v předškolním vzdělávání 2016

V rámci rozvojového programu „Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání 2016“ podala naše mateřská škola úspěšně projekt s názvem Chci se učit, chci si hrát ve školce, kde to mám rád. Prevenci je třeba chápat nejenom jako rozvoj řečových dovedností, ale jako rozvoj celé osobnosti dítěte. Logopedická prevence nenahrazuje logopedickou péči poskytovanou klinickým logopedem.

Škola získala od MŠMT dotaci ve výši 30.000,- Kč , za kterou budou pořízeny prostředky moderní informační technologie a to zejména dataprojektor a notebook, které nám spolu s výukovými programy zkvalitní péči o rozvoj řečových schopností a dovedností. Naším úkolem je posilovat rozvíjení obsahové stránky řeči , artikulaci , koordinaci hrubé a jemné motoriky a zamezit mnohdy zbytečným odkladům školní docházky. Proto bychom chtěli vyjít vstříc i rodičům našich dětí a nabídnout jim pomoc při řešení této problematiky. Jsme připraveni  poskytnout jim ukázkovou hodinu logopedické prevence a poradit, popř. nasměrovat ke speciálnímu pedagogovi v oblasti logopedie.


Proč si vybrat málotřídní školu?

Proč si vybrat málotřídní školu? (Jaké jsou výhody docházky do málotřídní školy?, mj. léty ověřené):

  • V málotřídní škole vládne téměř rodinná atmosféra, pro žáky méně stresující prostředí než ve velké škole, které v mnoha ohledech splňuje požadavky na moderní vyučování.
  • Vzhledem k menšímu počtu žáků ve třídách je větší možnost využívání individuálního přístupu k žákům a mnohem lepší možnost upravit tempo podle stupně vývoje žáka. Žáci mají větší možnost projevit se, což na velkých školách prakticky realizovat nelze. Proto jsou na těchto školách velice dobré výsledky u žáků s vývojovými poruchami učení, které se v menším kolektivu snáze projeví a odhalí.
  • Žáci se znají navzájem, znají všechny zaměstnance školy.
  • V prostředí malé školy se daří úspěšně předcházet sociálně patologickým jevům (šikana, kouření, záškoláctví).
  • Při spojení ročníků pomáhají starší žáci mladším spolužákům. Žáci jsou častěji vystaveni ke spolupráci a respektu k ostatním, učí se pracovat samostatně, což je velká výhoda pro pozdější studium. Vztahy mezi žáky bývají otevřené a pevné.
  • Žáci malotřídních škol mají srovnatelné vzdělávací výsledky se žáky velkých městských škol a v rozvoji osobnostních vlastností je většinou předčí.
  • Škola je otevřená rodičům i veřejnosti.
  • Škola úzce spolupracuje se zřizovatelem.

V současné době má každý rodič právo vybrat dítěti školu dle vlastního uvážení. Tak dochází k tomu, že se školy o žáky "přetahují" a tak mnoho venkovských škol v důsledku nezájmu zaniká. Co se stane, když škola zanikne? Myslíte si, že když dítě bude trávit většinu času mimo domov, v jiném městě, bude se učit o jiné obci a jejich tradicích, získá ke své obci vztah?

Málotřídní školy jsou plnohodnotnou součástí školské sítě. Vše souvisí se vším. Udržet školu na vesnici je v současné době prestižní záležitost. O tuto výsadu už mnoho obcí přišlo.

 

 

Detect language » Hungarian