ZŠ a MŠ Dražice

Aktuality

Nové uspořádání webových stránek

Vážení návštěvníci našich stránek,
 
vzhledem k přehlednosti budou informace z akcí ZŠ, MŠ a ŠD vkládány rovnou do složky akce pod ZŠ, MŠ a ŠD v levém menu.
V aktualitách budou pouze informace týkající se důležitých organizačních záležitostí naší školy.
Děkujeme za pochopení.
 

Jak šla popelnice na „bál“

Před odchodem z naší školy na ples jsme si s popelnicí náramně užili. S novým prvkem jsme procvičili výtvarnou výchovu, pracovní vyučování, český jazyk, přírodovědu – třídění odpadu a nejvíce gymnastické prvky z tělesné výchovy. Přesvědčte se na fotografiích.

Poděkování firmě Rumpold za skvělý sponzorský dar.


1. škola nanečisto - 19.1.

1. škola nanečisto - 19.1.


Výlet do Legolandu 23.6.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
legoland.pdf 452 Kb

Proč si vybrat málotřídní školu?

Proč si vybrat málotřídní školu? (Jaké jsou výhody docházky do málotřídní školy?, mj. léty ověřené):

  • V málotřídní škole vládne téměř rodinná atmosféra, pro žáky méně stresující prostředí než ve velké škole, které v mnoha ohledech splňuje požadavky na moderní vyučování.
  • Vzhledem k menšímu počtu žáků ve třídách je větší možnost využívání individuálního přístupu k žákům a mnohem lepší možnost upravit tempo podle stupně vývoje žáka. Žáci mají větší možnost projevit se, což na velkých školách prakticky realizovat nelze. Proto jsou na těchto školách velice dobré výsledky u žáků s vývojovými poruchami učení, které se v menším kolektivu snáze projeví a odhalí.
  • Žáci se znají navzájem, znají všechny zaměstnance školy.
  • V prostředí malé školy se daří úspěšně předcházet sociálně patologickým jevům (šikana, kouření, záškoláctví).
  • Při spojení ročníků pomáhají starší žáci mladším spolužákům. Žáci jsou častěji vystaveni ke spolupráci a respektu k ostatním, učí se pracovat samostatně, což je velká výhoda pro pozdější studium. Vztahy mezi žáky bývají otevřené a pevné.
  • Žáci malotřídních škol mají srovnatelné vzdělávací výsledky se žáky velkých městských škol a v rozvoji osobnostních vlastností je většinou předčí.
  • Škola je otevřená rodičům i veřejnosti.
  • Škola úzce spolupracuje se zřizovatelem.

V současné době má každý rodič právo vybrat dítěti školu dle vlastního uvážení. Tak dochází k tomu, že se školy o žáky "přetahují" a tak mnoho venkovských škol v důsledku nezájmu zaniká. Co se stane, když škola zanikne? Myslíte si, že když dítě bude trávit většinu času mimo domov, v jiném městě, bude se učit o jiné obci a jejich tradicích, získá ke své obci vztah?

Málotřídní školy jsou plnohodnotnou součástí školské sítě. Vše souvisí se vším. Udržet školu na vesnici je v současné době prestižní záležitost. O tuto výsadu už mnoho obcí přišlo.

 

 

Detect language » Hungarian