ZŠ a MŠ Dražice

Aktuality

Nové uspořádání webových stránek

Vážení návštěvníci našich stránek,
 
vzhledem k přehlednosti budou informace z akcí ZŠ, MŠ a ŠD vkládány rovnou do složky akce pod ZŠ, MŠ a ŠD v levém menu.
V aktualitách budou pouze informace týkající se důležitých organizačních záležitostí naší školy.
Děkujeme za pochopení.
 

McDonald´s Cup

Ve středu 10.5. se žáci 1.-3.třídy zúčastnili fotbalového turnaje McDonald Cup. Ve velké konkurenci se nám nakonec podařilo obsadit 12.místo. Velký dík patří trenérovi M.Volkovi, který s námi absolvoval celý turnaj.

McDonald´s CupMcDonald´s Cup


Zápis do mateřské školy

Ve středu 10. 5. 2017 proběhl v Mateřské škole Dražice zápis dětí pro nový školní rok 2017/18. Zapsáno bylo na základě žádostí rodičů 18 dětí. Rodiče si mohli se svými dětmi během zápisu prohlédnout prostory školky. Potřebné informace k organizaci následujícího školního roku budou poskytnuty na schůzce rodičů, která proběhne 13. 6. 2017 v 16 hodin v mateřské škole.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
rozhodnuti.pdf 359.8 Kb

Recitační soutěž

DDM Český Krumlov pořádalo dne 28.4. 2017 krajské kolo Přehlídky dětských recitátorů.

Zasloužené ocenění a diplom v kategorii mladších žáků si domů odvezla Klaudie Kolářová z 2. třídy.

Dokázala obstát v obrovské konkurenci a probojovala se mezi pět nejlepších recitátorů v kraji. 

Blahopřejeme k velkému úspěchu!

Blahopřejeme


Výstava 3.5. - 4.6.

Děti, žáci a všichni zaměstnanci ZŠ a MŠ Dražice vás zvou na výstavu svých prací.

 


Projekt - Daruj knihu

Projekt - Daruj knihu

Projekt  „DARUJ KNIHU“

Cílem našeho projektu je motivování dětí k soustavnému čtení a rozvíjení lásky k literatuře.

Zveme všechny rodiče, prarodiče, praprarodiče, tetičky i strýčky, kteří nám chtějí pomoci naplnit cíl našeho projektu, aby spolu s námi pravidelně dětem četli ve školní družině.

Číst budeme každou středu  mezi 12,30  a 13,30.

Chtěly bychom také poprosit vás všechny, kteří máte doma knihy, kterým již vaše děti odrostly, darujte je naší  školní knihovně. Knihy by neměly být starší než patnáct let.

Vám všem, kteří nám pomůžete a náš projekt podpoříte, ať předčítáním nebo darem knihy, děkujeme.

 

Všechny paní učitelky ze Základní školy v Dražicích

5.4. čte paní ředitelka Marcela Vosátková


Proč si vybrat málotřídní školu?

Proč si vybrat málotřídní školu? (Jaké jsou výhody docházky do málotřídní školy?, mj. léty ověřené):

  • V málotřídní škole vládne téměř rodinná atmosféra, pro žáky méně stresující prostředí než ve velké škole, které v mnoha ohledech splňuje požadavky na moderní vyučování.
  • Vzhledem k menšímu počtu žáků ve třídách je větší možnost využívání individuálního přístupu k žákům a mnohem lepší možnost upravit tempo podle stupně vývoje žáka. Žáci mají větší možnost projevit se, což na velkých školách prakticky realizovat nelze. Proto jsou na těchto školách velice dobré výsledky u žáků s vývojovými poruchami učení, které se v menším kolektivu snáze projeví a odhalí.
  • Žáci se znají navzájem, znají všechny zaměstnance školy.
  • V prostředí malé školy se daří úspěšně předcházet sociálně patologickým jevům (šikana, kouření, záškoláctví).
  • Při spojení ročníků pomáhají starší žáci mladším spolužákům. Žáci jsou častěji vystaveni ke spolupráci a respektu k ostatním, učí se pracovat samostatně, což je velká výhoda pro pozdější studium. Vztahy mezi žáky bývají otevřené a pevné.
  • Žáci malotřídních škol mají srovnatelné vzdělávací výsledky se žáky velkých městských škol a v rozvoji osobnostních vlastností je většinou předčí.
  • Škola je otevřená rodičům i veřejnosti.
  • Škola úzce spolupracuje se zřizovatelem.

V současné době má každý rodič právo vybrat dítěti školu dle vlastního uvážení. Tak dochází k tomu, že se školy o žáky "přetahují" a tak mnoho venkovských škol v důsledku nezájmu zaniká. Co se stane, když škola zanikne? Myslíte si, že když dítě bude trávit většinu času mimo domov, v jiném městě, bude se učit o jiné obci a jejich tradicích, získá ke své obci vztah?

Málotřídní školy jsou plnohodnotnou součástí školské sítě. Vše souvisí se vším. Udržet školu na vesnici je v současné době prestižní záležitost. O tuto výsadu už mnoho obcí přišlo.

 

 

Detect language » Hungarian