ZŠ a MŠ Dražice

Aktuality

Nové uspořádání webových stránek

Vážení návštěvníci našich stránek,
 
vzhledem k přehlednosti budou informace z akcí ZŠ, MŠ a ŠD vkládány rovnou do složky akce pod ZŠ, MŠ a ŠD v levém menu.
V aktualitách budou pouze informace týkající se důležitých organizačních záležitostí naší školy.
Děkujeme za pochopení.
 

Exkurze do Písku

Přesto, že byl pátek  25.11. poměrně  pochmurný  a zamračený den, děti z první až třetí třídy si náramně užívaly v prostorách písecké Sladovny. Po rozdělení do dvou skupin jsme labyrintem chodeb vyrazili vstříc dobrodružství, které na nás v Písku čekalo. Všichni jsme měli možnost poznat spoustu krásných loutek, maňásků, marionet, kulis, divadelních scén i kostýmu. Mnoho z nás podlehlo podmanivé atmosféře loutkového divadla a zkusilo si alespoň na chvilku stát na opačné straně opony. Oživit loutky svou vlastní fantazií a pokusit se vyrobit svou vlastní loutku využil každý, kdo mohl. Protože se nám tryskem blíží Vánoce, velmi se nám hodila exkurze do svíčkárny a výroba voskových dárečků pro své milované. Komu to vše bylo málo, ten si ještě v příjemném prostředí mohl koupit mlsky do svého bříška a dárečky pro ty, na které se nedostalo.

Fotky


Čertovské rojení 5. 12.

Čertovské rojení 5. 12.


Vánoční dílna 2.12.

Vánoční dílna 2016


Logopedické vyšetření v Mateřské škole

V pátek 2.12. proběhne v mateřské škole bezplatné logopedické vyšetření klinickou logopedkou. Přesný časový rozpis bude umístěn na hlavní nástěnce ve vestibulu školky. Informace a případné dotazy u p.uč. Martiny Barboříkové (třída Sovičky).


Dotační program logopedické prevence v předškolním vzdělávání 2016

V rámci rozvojového programu „Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání 2016“ podala naše mateřská škola úspěšně projekt s názvem Chci se učit, chci si hrát ve školce, kde to mám rád. Prevenci je třeba chápat nejenom jako rozvoj řečových dovedností, ale jako rozvoj celé osobnosti dítěte. Logopedická prevence nenahrazuje logopedickou péči poskytovanou klinickým logopedem.

Škola získala od MŠMT dotaci ve výši 30.000,- Kč , za kterou budou pořízeny prostředky moderní informační technologie a to zejména dataprojektor a notebook, které nám spolu s výukovými programy zkvalitní péči o rozvoj řečových schopností a dovedností. Naším úkolem je posilovat rozvíjení obsahové stránky řeči , artikulaci , koordinaci hrubé a jemné motoriky a zamezit mnohdy zbytečným odkladům školní docházky. Proto bychom chtěli vyjít vstříc i rodičům našich dětí a nabídnout jim pomoc při řešení této problematiky. Jsme připraveni  poskytnout jim ukázkovou hodinu logopedické prevence a poradit, popř. nasměrovat ke speciálnímu pedagogovi v oblasti logopedie.


Proč si vybrat málotřídní školu?

Proč si vybrat málotřídní školu? (Jaké jsou výhody docházky do málotřídní školy?, mj. léty ověřené):

  • V málotřídní škole vládne téměř rodinná atmosféra, pro žáky méně stresující prostředí než ve velké škole, které v mnoha ohledech splňuje požadavky na moderní vyučování.
  • Vzhledem k menšímu počtu žáků ve třídách je větší možnost využívání individuálního přístupu k žákům a mnohem lepší možnost upravit tempo podle stupně vývoje žáka. Žáci mají větší možnost projevit se, což na velkých školách prakticky realizovat nelze. Proto jsou na těchto školách velice dobré výsledky u žáků s vývojovými poruchami učení, které se v menším kolektivu snáze projeví a odhalí.
  • Žáci se znají navzájem, znají všechny zaměstnance školy.
  • V prostředí malé školy se daří úspěšně předcházet sociálně patologickým jevům (šikana, kouření, záškoláctví).
  • Při spojení ročníků pomáhají starší žáci mladším spolužákům. Žáci jsou častěji vystaveni ke spolupráci a respektu k ostatním, učí se pracovat samostatně, což je velká výhoda pro pozdější studium. Vztahy mezi žáky bývají otevřené a pevné.
  • Žáci malotřídních škol mají srovnatelné vzdělávací výsledky se žáky velkých městských škol a v rozvoji osobnostních vlastností je většinou předčí.
  • Škola je otevřená rodičům i veřejnosti.
  • Škola úzce spolupracuje se zřizovatelem.

V současné době má každý rodič právo vybrat dítěti školu dle vlastního uvážení. Tak dochází k tomu, že se školy o žáky "přetahují" a tak mnoho venkovských škol v důsledku nezájmu zaniká. Co se stane, když škola zanikne? Myslíte si, že když dítě bude trávit většinu času mimo domov, v jiném městě, bude se učit o jiné obci a jejich tradicích, získá ke své obci vztah?

Málotřídní školy jsou plnohodnotnou součástí školské sítě. Vše souvisí se vším. Udržet školu na vesnici je v současné době prestižní záležitost. O tuto výsadu už mnoho obcí přišlo.

 

 

Detect language » Hungarian