ZŠ a MŠ Dražice

Informace pro rodiče
Změna v platbách stravného v Základní škole a Mateřské škole Dražice od 1.9.2017

Zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů stanoví povinnost vybírat poplatky za stravu ve školských zařízeních zálohově.
Na základě kontroly zřizovatele ohledně placení stravného je nutné zavést následující opatření. Od 1.9.2017 bude od každého strávníka vybírána jednorázová trvalá záloha na stravu v částce 500,- Kč. Záloha bude vrácena po ukončení odebírání jídla (tzn. po ukončení školní docházky v naší škole).

Zálohu zaplatí strávníci do 30.9. 2017 na účet školy 704446369/0800, případně hotově u vedoucí školní jídelny.V Dražicích, 1.9.2017
Mgr. Marcela Vosátková
ředitelka školy


Školní zpravodaj 2017/2018

Organizace školního roku


Rozvrhy pro školní rok 2017/2018
Školní akce pro rok 2017/2018

Co pro vás chystáme


Proč si vybrat málotřídní školu?
Střípky z historie ZŠ a MŠ v Dražicích