Aktuality

Sportujeme, cvičíme na novém                                               

Jihočeský kraj – Programy podpory sportu pro rok 2020 – Obnova vybavení sportovišť a jejich zázemí

Název projektu: Zkvalitnění podmínek tělovýchovné činnosti ZŠ Dražice

Celkové náklady projektu 31 250 Kč            25 000 Kč       Jihočeský kraj

                                                                         6 250 Kč       Základní škola Dražice

Tento projekt byl podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje. Díky němuž bylo pořízeno nové tělocvičné nářadí a náčiní, které motivuje žáky ke zvyšování své fyzické kondice a vytváří u nich pozitivní vztah ke sportu a ke zdravému životnímu stylu.


VYSVĚDČENÍ

Poslední dny školního roku: pondělí 29. 6. budou ještě probíhat tradiční akce spojené s ukončením školního roku s programem dle jednotlivých tříd. Úterý 30. 6. (vysvědčení), předávání vysvědčení bude probíhat v jednotlivých třídách mezi 8:00 - 11:00 hodin. Mohou přijít i žáci, kteří se doposud vyučování nezúčastnili. Podmínkou je, že přinesou vyplněné "Čestné prohlášení" (přiloha článku, nebo vyplní ve škole) a nebudou vykazovat žádné příznaky onemocnění COVID-19. Kdo si bude chtít vyzvednout vysvědčení individuálně, bude mít tuto možnost do 11 hodin u třídního učitele po předchozí domluvě, nebo do konce týdne přímo u pana ředitele. V době vysvědčení se budou vydávat obědy ve školní jídelně od 9:00 - do 11:00 hodin. Provoz odpoledního "družinového" bloku zůstává stejný (do 15 hodin).

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
cestne-prohlaseni400377140.pdf 368.4 Kb

Rozloučení s 5.třídou

Podívejte se na rozlučkové video 5. třídy. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=AJ_8xGOH_Ac&t=744s
 

VZDĚLÁVACÍ DNY O PRÁZDNINÁCH

Vážení rodiče, 
naše škola ve spolupráci s Asociací školních sportovních klubů (dále jen AŠSK) a MŠMT ČR Vám nabízí akci s názvem "Vzdělávací dny". Jedná se o smysluplnou a zábavnou alternativu trávení volného času o prázdninách pro Vaše děti. Vzdělávací dny jsou určeny pro žáky 2. - 5. ročníku. Přihlášení žáci vytvoří dvě skupiny (dle věku) s max. počtem 15 žáků/skupinu (počet je omezen). Vzdělávací dny proběhnou v srpnovém termínu 3. - 6. 8. 2020.
Program bude v těchto dnech zajištěn od 8:00 do 16:00 hodin. Samotný program se skládá z dopolední vzdělávací části (jazyková komunikace, matematika a její aplikace, člověk a jeho svět), z odpolední volnočasové části (tělovýchovný, sportovní, turistický, umělecký, estetický). V rámci těchto dní plánujeme i několik výletů do okolí, ale převážná část se bude odvíjet v areálu základní školy. Program zajišťují učitelé a vychovatelé naší školy.
V rámci grantu AŠSK bude tato akce pro přihlášené žáky zdarma. Žákům bude hrazena strava, případné vstupy a pronájmy, doprava, materiál a aktivity daného výukového dne do určité (omezené) výše. 
Potřebné dokumenty (Přihlášku, Prohlášení zákoného zástupce, GDPR dítěte) zašleme případným zájemcům obratem e-mailem. Přihlášku (neformální) posílejte na vesely@zsdrazice.cz do 3. července 2020, na tomto mailu dostanete i případné další informace, nebo na tel. 723 42 27 53. 
 
Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
letacek-vzdelavaci-dny-assk.pdf 4557.7 Kb

Cyklovýlet

Ve středu 24.6. se vydala parta 5. třídy v doprovodu třídní učitelky Makovcové, pana ředitele Veselého a J. Richtrové na kole pokořit kopce jistebnické krajiny. Po vynikající pizze děti nabraly dostatek energie a troufly si ještě na borotínskou zříceninu. Celkem nechaly v nohách 44 km. Všem patří veliká gratulace a obdiv. Zdárně překonaly všechny kopce i bahnitý terén. Ten si užili  především chlapci. Jeli jsme přece zkratkou - sice delší, zato bahnitější :-))))

Další foto v galerii školy

 

Cyklovýlet


HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ za II. pololetí školního roku 2019/2020

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
hodnoceni-vysledku-vzdelavani.pdf 257.3 Kb

ZNOVUOTEVŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY - 25. května 2020

Vážení rodiče,

Pokud jste tak již neučinili, tak prosím přineste (prostřednictvím vašeho dítěte) 25. 5. 2020 originál „čestného prohlášení“ (viz. příloha). Bez podepsaného a odevzdaného čestného prohlášení nebude žák do školy vpuštěn.

Nejdůležitější organizační a hygienické podmínky pro naši školu.

Nikdo s příznaky COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

Škola je otevřena od 7:45 – 15 hodin, doprovod nemá do školy přístup.

Jednotlivé třídy se shromáždí na určeném místě ve školním areálu (7:30 – 7:45 hodin), pověřená osoba je odvede do šatny a následně do své třídy.

Po příchodu do třídy následuje povinnost umýt si důkladně ruce a použít dezinfekci.

Platí povinnost ve společných prostorách školy používat roušku (při výuce nemusí), žák musí mít s sebou 2 roušky a sáček na jejich odložení.

Organizace v šatnách, budově školy, jídelně a samotném školním areálu je nastavena, tak aby se kontakt mezi jednotlivými skupinami omezil na minimum.

Zákonný zástupce přihlášeného žáka je povinen omlouvat jeho nepřítomnost standartním způsobem.

Výuka bude probíhat dle upraveného rozvrhu (hlavní předměty).

Dopolední výuka pro 1. až 3. třídu bude probíhat do 11:30 hodin, pro 4. a 5. třídu do 12:30 hodin.

Odpolední činnosti budou pro 1. až 4. třídu do 15 hodin (odchod domů je možný až v 15 hodin, jinak po domluvě s paní učitelkou). Personální obsazení jednotlivých skupin.

 1. Třída – Mgr. Marešová, V. Šedivá, odpoledne J. Salabová
 2. Třída – Mgr. Novotná, odpoledne I. Hromádková
 3. Třída – Mgr. Čmugrová, odpoledne K. Togelová
 4. Třída – Mgr. Volková, odpoledne J. Richtrová
 5. Třída – Mgr. Makovcová

                                                                                                              Mgr. Miloš Veselý – ředitel školy

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
cestne-prohlaseni.pdf 368.4 Kb

INFORMAČNÍ SCHŮZKY DO MATEŘSKÉ ŠKOLY a ZÁKLADNÍ ŠKOLY DRAŽICE

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás pozvat na informační schůzky, kde získáte základní informace o školských zařízení, které budou Vaše děti od září 2020 navštěvovat.   

Mateřská škola - pondělí 22. června 2020 v 16 hodin ve venkovním areálu základní školy (pouze pro nově zapsané děti)

Základní škola (budoucí prvňáci) - úterý 23. června 2020 v 16 hodin ve venkovním areálu základní školy

                             
                                                                                    Těšíme se na setkání s Vámi 


VYÚČTOVÁNÍ POPLATKŮ ZA OBDOBÍ UZAVŘENÍ ZŠ a MŠ

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
poplatky-brezen-cerven-2020.pdf 628.7 Kb

PROVOZ MŠ O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH

Mateřská škola Dražice bude o hlavních (letních) prázdninách otevřena v těchto termínech:

1. červenec - 10. červenec 2020

24. srpen - 31. srpen 2020

Závazné přihlášky (volná forma) posílejte do 19. června 2020 na mail: kratka@zsdrazice.cz

Po uzavření přihlášek bude vedením školy a zřizovatelem rozhodnuto na základě počtu přihlášených dětí o zahájení provozu.

Informace budou zveřejněny na webu školy.


OŠETŘOVNÉ PRODLOUŽENO DO 30. 6. 2020

V příloze naleznete upřesňující informace přímo od Ministerstva práce a sociálních věcí.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
22-05-2020-tz-osetrovne-do-konce-cervna.pdf 389.5 Kb

ZNOVUOTEVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY - 25. května 2020

Ředitel ZŠ a MŠ Dražice stanovuje tyto provozní a hygienické podmínky pro mateřskou školu.

Dítě může být přijato pouze bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). 

Podmínkou pro zařazení dítěte zpět do mateřské školy je zákonným zástupcem podepsané „Čestné prohlášení“ (příloha tohoto článku). Čestné prohlášení musí být odevzdáno zákonným zástupcem v den prvního nástupu dítěte do mateřské školy. Bez podepsaného a odevzdaného čestného prohlášení nebudou děti do mateřské školy přijati.

 • Provozní doba mateřské školy od 6 do 16 hodin.
 • Doprovázející osobě nebude umožněn vstup přímo do budovy mateřské školy.
 • Děti budou přebíráni zaměstnanci školy u vchodu (pro předávání a vyzvedávání dětí používat zvonek u vchodových dveří, v odpoledních hodinách je možno dítě vyzvednout přímo na zahradě školy).
 • Po příchodu do školy je povinnost dětí si důkladně umýt ruce a použít dezinfekci.
 • V areálu školy platí povinnost zakrýt si ústa a nos, dodržovat patřičné rozestupy vše dle platného nařízení Vlády ČR.
 • Děti a pracovníci školy nemusí v prostorách mateřské školy nosit roušky.
 • Děti musí mít na den připravené minimálně 2 roušky, uložené v igelitovém sáčku (z preventivních důvodů).
 • Do školy je zakázáno nosit vlastní hračky.
 • Děti nepřihlášené do školy mají automaticky odhlášen oběd, děti odcházející po obědě budou mít automaticky odhlášenou odpolední svačinu (případné další omlouvání obědů u paní vedoucí školní jídelny).
 • Děti budou v maximální možné míře využívat školní zahradu a školní hřiště.

Případné další informace Vám poskytne ved. učitelka MŠ – tel. 604 435878 nebo ředitel školy – tel. 723 422753.

                                                                                                              Mgr. Miloš Veselý – ředitel školy

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
cestne-prohlaseni-ms865791687.pdf 368.4 Kb

Projekt Šablony II. ZŠ a MŠ Dražice

ZŠ a MŠ Dražice je zapojena do projektu spolufinancovaného Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu MŠ a ZŠ, vzdělávání
pedagogických pracovníků MŠ, ZŠ, ŠD, projektové dny
a doučování žáků ZŠ.

ZŠ a MŠ Dražice je zapojena do projektu spolufinancovaného Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu MŠ a ZŠ, vzdělávání
pedagogických pracovníků MŠ, ZŠ, ŠD, projektové dny
a doučování žáků ZŠ.

Projekt Šablony II. ZŠ a MŠ Dražice

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
povinna-publicita.pdf 75.1 Kb

VÝSLEDEK PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Vážení rodiče, v příloze naleznete seznam uchazečů/dětí pod přiděleným registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2020/2021. Děkujeme, že jste si vybrali naši mateřskou školu a už se těšíme na společné setkání.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vysledek-prijimaciho-rizeni-do-ms.pdf 323 Kb

ZNOVUOTEVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY - 25. květen 2020

Vážení rodiče,

V souvislosti s uvolňováním mimořádných opatření ze strany Vlády ČR a na základě dohody se zřizovatelem dojde ke znovuotevření Mateřské školy Dražice v pondělí 25. května 2020 za podmínek, které upravuje metodika MŠMT a za dodržení předepsaných provozních a hygienických podmínek (příloha článku).

Zákonný zástupce má povinnost podepsat a odevzdat čestné prohlášení (příloha článku). Bez tohoto čestného prohlášení nemůže být dítě do MŠ přijato. Doporučujeme, aby zákonní zástupci zvážili rizikové faktory (viz. čestné prohlášení) a rozhodli o případné účasti dítěte v mateřské škole s tímto vědomím.

Provozní doba mateřské školy od 6 do 16 hodin.

Školní jídelna bude za dodržení stanovených hygienických podmínek v provozu.

Doprovázející osobě nebude umožněn vstup do budovy mateřské školy.

Děti a pracovníci školy nemusí v prostorách mateřské školy nosit roušky.

Neplatí povinnost rozdělení dětí na skupiny ani jejich neměnnost.

Případné další informace na tel. čísle 723 422753, nebo mailu: vesely@zsdrazice.cz

 

                                                      se srdečným pozdravem Mgr. Miloš Veselý

 

přílohy: čestné prohlášení

             provozní a hygienické podmínky MŠ

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
cestne-prohlaseni-ms.pdf 368.4 Kb
provozni-a-hygienicke-podminky-znovuotevreni-ms588061240.pdf 429.2 Kb

ŠKOLNÍ DOCHÁZKA OD 25. května

Vážení rodiče,

v souladu s usnesením Vlády ČR, č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je umožněna osobní přítomnost žáků 1. stupně ve škole od 25. května 2020. Výuka bude probíhat v tzv. školních skupinách. Ve školní skupině budou spolu žáci trávit celý den a složení skupin je neměnné až do konce školního roku. V dopolední části budou probíhat vzdělávací aktivity dle našeho ŠVP (hlavní předměty) a v části odpolední budou následovat volnočasové aktivity dle ŠVP školní družiny. Výuka nebude probíhat podle klasického rozvrhu třídy. Výuka a dohled bude zajištěn pedagogickými pracovníky (učitelky, vychovatelky, asistentky pedagoga). Návrat dětí do škol je na bázi dobrovolnosti, proto byste měli zvážit, zda dítě do školy pošlete či nikoli. V rámci ochrany rizikových skupin pedagogických i nepedagogických pracovníků, ale stejně tak žáků a jejich rodinných příslušníků, bude i nadále pokračovat distanční výuka (výuka na dálku).

Provoz naší školy bude od 7:30 do 15 hodin.                                                                                                                                                     

Výuka bude probíhat pro 1. – 3. ročník od 8:00 do 11:30 hodin, pro 4. – 5. ročník od 8:00 do 12:30 hodin.

Odpolední činnost školních skupin bude zajištěna pro žáky 1. – 4. ročníku do 15 hodin. 

Školní jídelna bude za dodržení stanovených hygienických podmínek v provozu.

Ranní družina není poskytována.

Výuka tělesné výchovy není možná.

Touto cestou Vás prosím o vyjádření zájmu (ANO/NE) o zařazení vašeho dítěte do školní skupiny. Potvrzení zájmu o zařazení žáka do školní skupiny provede zákonný zástupce vyplněním a odesláním dotazníku, na e-mail vesely@zsdrazice.cz, nebo ho vhodí do poštovní schránky u vchodu do školy nejpozději do středy 13. května 2020. „Dotazník o osobní účasti žáka ve škole “ (příloha tohoto článku). Svůj zájem je také možno vyjádřit telefonicky: tel. č. 723 422753. Prosím pošlete i v případě nezájmu. Na základě výsledků dotazníkového šetření (počtu přihlášených dětí) připravíme případná další organizační opatření, které se včas dozvíte prostřednictvím třídních učitelů a webových stránek školy.

Podmínkou pro zařazení žáka do školní skupiny je zákonným zástupcem podepsané „Čestné prohlášení“ (příloha tohoto článku) o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Čestné prohlášení musí být odevzdáno zákonným zástupcem, nebo prostřednictvím žáka v den nástupu do školy 25. května 2020. Bez podepsaného a odevzdaného Čestného prohlášení nebudou žáci do školní skupiny přijati. 

 Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

 4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),

 b) při protinádorové léčbě,

 c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Za rizikovou skupinu jsou považovány všechny děti, které naplňují alespoň jeden z výše uvedených bodů nebo žijí ve společné domácnosti s osobou, která naplňuje alespoň jeden z výše uvedených bodů. Tyto děti nemohou být do školní skupiny zařazeny.

Pokud děti zůstanou doma mají rodiče právo čerpat ošetřovné až do konce školního roku. Pokud do školy dítě nastoupí končí tím rodičům nárok na ošetřovné. Ošetřovné končí dnem zahájení školní docházky 25. května 2020.

Případné další dotazy na tel. čísle 723 42 27 53.

                                                                      

                                                                                                              se srdečním pozdravem Mgr. Miloš Veselý

 

přílohy: Dotazník o osobní účasti žáka ve škole

             Čestné prohlášení

             Nejdůležitější hygienická pravidla dle MŠMT 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
cestne-prohlaseni171479335.pdf 368.4 Kb
dotaznik-o-osobni-ucasti-zaku-ve-skole.doc 130.6 Kb
hygienicka-pravidla.pdf 293 Kb

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO Základní školy

Vážení rodiče, v příloze neleznete seznam uchazečů/dětí pod přiděleným registračním číslem přijatých k základnímu vzdělávání ve školním roce 2020/2021. K zápisu do 1. ročníku jsme obdrželi původně 16 žádostí. Evidujeme 3 žádosti o odklad povinné školní docházky. V září by mělo tedy do 1. ročníku nastoupit 13 žáků. Děkujeme, že jste si vybrali naši školu a už se těším na společné setkání, které proběhne na začátku června přímo ve škole.

 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vysledek-prijimaciho-rizeni769215641.pdf 394.3 Kb

OTEVŘENÍ ŠKOLY

Vážení rodiče, milí žáci,

určitě jste v minulých dnech zaznamenali zprávy o znovuotevření škol a o tom, jak by měla probíhat „výuka“ v nich. Některé z Vás tyto zprávy potěšily, možná dokonce rozradostnily jiné zase naopak zarmoutily.

Podle všech prozatím zveřejněných informací z MŠMT by se měli žáci prvního stupně vrátit do školních lavic v pondělí 25. května, kdyby měla začít jejich prezenční výuka ve škole. Samozřejmě výuka a vůbec samotná přítomnost žáků ve škole bude probíhat v trochu pozměněném režimu. Nejdůležitější však je, že přítomnost žáků ve škole bude dobrovolné (účast žáků ve škole nebude povinná). Z toho vyplývá, že pro žáky, kteří zůstanou doma, bude současný způsob dálkové (on-line) výuky pokračovat až do konce školního roku.

Všechny tyto zprávy berte, prosím, jako orientační návrhy Vlády ČR, MZČR a MŠMT, které se mohou v závislosti na celkové epidemiologické situaci v naší zemi ještě několikrát změnit. V nejbližší době zveřejní MŠMT manuál, v němž budou upřesněny hygienické a další podmínky v souvislosti s postupným otevíráním škol. Teprve potom Vám budeme moci přesně sdělit, jak bude probíhat výuka a samotná organizace přímo v naší škole. Hlavně čekáme na vyjádření, zda vůbec, nebo za jakých hygienických parametrů a standardů budou moci fungovat školní jídelny a školní výdejny pro MŠ. Vše budeme pozorně sledovat a o všech aktuálních opatřeních, pravidlech a datech Vás včas informovat na webových stránkách, nebo prostřednictvím paní třídní učitelky.

Věřte nám, že i my všichni bychom se rádi vrátili do „normálního“ stavu a měli Vaše děti opět ve škole.

Celý pedagogický sbor Vám děkuje za spolupráci a Vaší pomoc během domácího vzdělávání našich dětí.


ZÁPIS k předškolnímu vzdělávání - ZÁPIS do Mateřské školy

Zápis k předškolnímu vzdělávání v ZŠ a MŠ Dražice proběhne v období od 4. května 2020 do 7. května 2020. Z nařízení vlády bude probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

POSTUP při samotném zápisu:

1. Zákonný zástupce si na webu www.zsdrazice.cz (v přílohách tohoto článku) stáhne, vytiskne a vyplní  - žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, evidenční list MŠ a čestné prohlášení o očkování. Pokud nemáte možnost dokumenty vytisknout, vyplníme je společně v termínu zápisu v mateřské škole.

2. Povinné dokumenty k zápisu (vyplněné a podepsané):
a) žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání      b) čestné prohlášení o očkování      c) občanský průkaz zákonného zástupce
d) kopii rodného listu (stačí prostá kopie)      e) kopii očkovacího průkazu      f) evidenční list do MŠ
(v něm není vyplněno vyjádření lékaře - toto vyjádření nahrazuje Vámi podepsané četsné prohlášení o očkování a prostá kopie očkovacího průkazu)

Způsoby podání (doručení) těchto dokumentů (žádostí):

• do datové schránky školy (ID datové schránky: re2k7e2)
• e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu - vesely@zsdrazice.cz
• poštou na adresu - ZŠ a MŠ Dražice, Dražice 57, 391 31 Dražice
• osobní podání  v období  od 4. května  - do 7. května 2020 od 9 do 12 hodin (po domluvě je možný i odpolední termín), kontaktní osoba Mgr. Miloš Veselý – tel. 723 422753.

Prosíme Vás, návštěvu školy si předem domluvte, aby nedocházelo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy. Respektujte, prosím bezpečnostní opatření k ochraně zdraví.

Oznámení o přijetí budou zveřejněny na webu www.zsdrazice.cz a na dveřích do MŠ, 14. května 2020 (místo jmen použijeme registrační číslo, které bude vašemu dítěti přiděleno e-mailem). V případě vyššího zájmu přesahujícího kapacitu školky budeme postupovat dle zveřejněných kritérií o přijetí.

Informace k očkování:

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce: 1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor viz. výše), a 2. doloží kopii očkovacího průkazu.

Ředitel školy porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem - tedy porovná, zda dítě bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít. Očkovací kalendář, který plyne z právních předpisů, je k této informaci přiložen. V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
cestne-prohlaseni-ockovani.pdf 288.1 Kb
evidencni-list-do-ms.pdf 401.5 Kb
kriteria-prijeti-do-ms.pdf 205 Kb
ockovaci-kalendar.pdf 78 Kb
skolsky-obvod-drazice969153375.pdf 301.6 Kb
zadost-o-prijeti-do-ms.pdf 264.9 Kb
zapis-do-ms-cele-zneni-.pdf 300 Kb

Nabídka činností pro Špunty a Pastelky

Milí rodiče,

ve filtru Mateřská škola "Špunti a Pastelky" máte nabídku činností pro vaše děti smiley

 


ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Vážení rodiče,

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021.
Zápis k povinné školní docházce proběhne v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů, bohužel bude probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Zápis se uskuteční v termínu od 20. dubna 2020 do 24. dubna 2020. Veškeré potřebné informace máte v přílohách tohoto článku, včetně organizace a průběhu letošního zápisu i veškeré nutné žádosti. Pokud Vám dopolední termín nevyhovuje, nebo máte problém s vytisknutím potřebných dokumentů určitě volejte. Domluvíme se případně na jiném termínu.

         

                    

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
kriteria-prijeti-do-zs-.pdf 401.4 Kb
skolsky-obvod-drazice604982546.pdf 301.6 Kb
zadost-o-odklad-povinne-skolni-dochazky.pdf 186.6 Kb
zadost-o-prijeti-ditete-k-zakladnimu-vzdelavani-.pdf 194.8 Kb
zakladni-informace-k-zapisu-do-zs.pdf 255.9 Kb
zapis-2020-vyjadreni-msmt.pdf 570.8 Kb
zapisny-list.pdf 271.7 Kb

DOPIS RODIČŮM

Vážení rodiče, především bych Vám chtěl jménem pedagogického sboru poděkovat za spolupráci při Vaší pomoci během domácího vzdělávání našich dětí a dovolím si přidat pár řádků k dalšímu vývoji.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
desatero-domaciho-uceni.pdf 190.8 Kb
dopis-rodicum841915289.pdf 228 Kb

DOPIS RODIČŮM MATEŘSKÉ ŠKOLY

Vážení rodiče, v příloze naleznete několik základních informací k činnostem, které bychom rádi ve školce v této nepříznivé době zahájili. 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
dopis-rodicum-ms.pdf 233 Kb

Ošetřovné - žádost

Žádost o ošetřovné je možné si po telefonické domluvě (tel. 723 422753) vyzvednout u ředitele školy, nebo po sdělení osobních údajů (jméno, příjmení a rodně číslo dítěte) poslat přímo eletronicky (mailem). Ošetřovné pro zaměstnance bude propláceno i po zákonem stanovených 9 dnech. A to po celou dobu, kdy budou uzavřené školy i jiná dětská zařízení. Nárok na něj budou mít po dobu mimořádných opatření také rodiče s dětmi do 13 let. Změny schválila vláda (ještě to musí schválit sněmovna). Jde o samostatný zákon, který slouží jako dočasné opatření reagující na situaci ohledně koronaviru. Po skončení této mimořádné situace budou opět platit původní pravidla pro nárok na ošetřovné.


Dopis rodičům k současné situaci

Vážení rodiče, především bych Vám chtěl jménem pedagogického sboru poděkovat za spolupráci při Vaší pomoci během domácího vzdělávání našich dětí.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
dopis-rodicum.pdf 375.4 Kb

Tipy na další domácí vzdělávání

Vážení rodiče, zde si dovolujeme Vám poskytnout pár dobrých tipů na případné další vzdělávaní Vašich dětí. 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
tipy-na-dalsi-samostudium.pdf 340.3 Kb

Rozhodnutí krizového štábu města Tábora o zajištění školského zařízení, které bude pečovat o děti pečovat o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci pracují jako zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví  a příslušníci ozbrojených sil anebo pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení (dle usnesení vlády České republiky ze dne 15. března 2020 č. 219 o přijetí krizového opatření).

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zs-a-ms-helsinska.pdf 199.5 Kb

DOMÁCÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Vážení rodiče "vyučující", máme pro Vás další typ na on-line vzdělávání (výuku) pro I. ročník od nakladatelství Nová škola.

Po prvním shlédnutí si Vám dovolíme doporučit také projekt České televize - UčíTelka, který běží každé ráno na Čt2.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
on-line-vzdelavani.docx 16.7 Kb

DOMÁCÍ VZDĚLÁVÁNÍ - v době uzavření školy

Dobrý den žáci a žákyně, rodiče a přátelé školy, zasílám všem instrukce k prvnímu týdnu výuky v domácím prostředí.

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
domaci-vzdelavani.pdf 254 Kb

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - uzavření mateřské školy

Vážení rodiče, dle rozhodnutí ministerstva zdravotnictví, zřizovatele a ředitelství školy, se z důvodu uzavření základní školy a společného stravování uzavírá od 13. 3. 2020 do odvolání i mateřská škola. Nadále prosím sledujte webové stránky, kde naleznete aktuální informace.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
uzavreni-ms.pdf 250.5 Kb

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - uzavření základní školy a mateřské školy

Ministerstvo zdravotnictví rozhodlo o přerušení výuky na základních, středních a vyšších školách. Platit začne od středy 11. 3. 2020 do odvolání. Mimo provoz je i do odvolání školní družina. Komunikace o domácí přípravě bude probíhat případně přes mail. Informace o znovu otevření školy naleznete na webu školy. Obědy jsou automaticky odhlášeny všem žákům. Na doporučení p. ministra a po domluvě se zřizovatelem je uzavřená i mateřská škola.

Rodiče si mohou (po telefonické domluvě 723 42 27 53) vyzvednout u ředitele školy žádost o ošetřovné z důvodu uzavření školy. Vztahuje se pro děti do 10-let, podpůrčí doba je 9/16 dnů, začíná od dnešního dne, nárok se uplatňuje přes zaměstnavatele.

Více naleznete v příloze: Mimořádné opatření ministra zdravotnictví.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
mimoradne-opatreni-druha-strana.pdf 218 Kb
mimoradne-opatreni-prvni-strana.pdf 326.5 Kb

Konec plaveckého výcviku

Konec plaveckého výcviku


Recitační soutěž - velký úspěch

Gratulujeme Jáchymu Hladíkovi k prvnímu místu v okresním kole recitační soutěže. Všichni mu budeme držet palce v krajském kole, které se uskuteční v Českém Krumlově. Všem recitátorům děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

                  Úspěch


Lyžování na Monínci

Lyžování na Monínci je v plném proudu. Děti jsou moc šikovné a pilně trénují obloučky.

Tímto vás zveme na lyžařské závody, které se uskuteční v pátek. Zhruba kolem 14:15h se rozjednou první závodníci na trati.

Závody budou připravené na velké sjezdovce (u kotvy) pro lyžaře, kteří již lyžují na této sjezdovce.

Druhá závodní trať bude připravena pod hotelem (na pomě) pro malé závodníky.        

Po ukončení a vyhlášení závodů si můžete odvést své dítě domů. Musíte to ale nahlásit pedagogickému dozoru!!! - Richtrová, Makovcová, Marešová

Lyžování na Monínci                Lyžování na Monínci  

Více foto na stránce "Foto 2019/2020" 


Florbalový turnaj dívek 4. a 5. ročníku

Děkujeme dívkám 4. a 5. ročníku k vybojování krásného 3. místa v okresním florbalovém turnaji dívek.

                             Florbalový turnaj dívek 4. a 5. ročníku


Škola nanečisto v tělocvičně

Ve čtvrtek 20.2. se uskutečnila druhá Škola nanečisto-tentokrát v tělocvičně. Na více fotek se podívejte do fotogalerie.

Škola nanečisto v tělocvičně


Matematická olympiáda

 Gratulujeme Barunce Samcové za získání 2. místa v okresním kole matematické olympiády. 

Barunko a děkujeme za úspěšné reprezentování naší ZŠ Dražice.

                      Matematická olympiáda


Družinový karneval

Podívejte se do našeho fotoalba, jak si děti užívaly družinový karneval :-)

Družinový karneval


Přeložený karneval ve školce

Z důvodu zvýšené nemocnosti dětí ve třídě Špunti se karneval v mateřské škole překládá na středu 26.2. 2020


Družinový karneval


Sportovní dopoledne

Poslední den 1. pololetí si děti užily sportovní dopoledne plné  sportu, týmové solupráce, závodění a hlavně plno zábavy. Děti rozděleny do týmů: Anakondy, Komáři, Antilopy, Krtci, Kamzíci a Štíři postupně prošly 7 stanovišť, kde na ně čekala sportovní disciplína. Nasbírané body z jednotlivých stanovišt ukázaly, že o 2. a 3. místo se musí Krtci a Komáři poprat ještě jednou. Jako bonusová disciplína bylo přetahování lana. Ovšem každý tým podporovala a zapojila své síly jiná paní učitelka. Výsledkem za dobré sportovní aktivity bylo udělení medajlí a sladkostí všem účatníkům.  

Potom už jenom předání vysvědčení, voňavý křupavý kuřecí řízek a hurá na prázdniny. 

Sportovní dopoledne


Rozdávání vysvědčení a prázdniny

Ve čtvrtek dopoledne 30.1. budou mít děti ve škole sportovní aktivity.

4. vyučovací hodinu dostanou vysvědčení (odpolední výuka odpadá), poté oběd a družina.

Děti nepotřebují žádné pomůcky pouze svačinu, sportovní oblečení a desky na vysvědčení. 

Ve čtvrtek není dramatický kroužek.

Pátek 31.1. jsou pololetní prázdniny. S dětmi se uvidíme až v pondělí 10.2. 2020

 

Přejeme příjemné prázdniny :-)

 

 


Lyžování Monínec


Představení pro důchodce

Děti z MŠ a ZŠ potěšily naše starší občany krásným představením. Děkujeme dětem za vystoupení.

Představení pro důchodce


Halloweenská angličtina

Kroužek angličtiny se nesl v duchu haloweenských zvyklostí. Děti měly celý den strašidelné kostými a soutěžily o halloweenské odměny. Moc si tento den užily.

 Halloweenská angličtinaHalloweenská angličtina


Martinské putování

Pondělní dopoledne si děti užily v přírodě. Celý pedagogický sbor se ráno vydal do terénu, aby dětem připravil soutěže, kvízy a sportovní aktivity spjaté s pověstí "O svatému Martinovi". Trasa vedla kolem kostela, čističky, lesem a polní cestou ke škole. Skupinky dětí byly v cíli odměněny voňavým buřtíkem a teplým čajem.

Martinské putování


Florbalový turnaj chlapců

Dne 7.11. se rovněž chlapci utkali ve florbalovém turnaji okresního kola soutěže. 

Vybojovali 4. místo. I jim patří velká gratulace a poděkování za úspěšné reprezentování naší školy. 

 

Florbalový turnaj chlapců


Florbalový turnaj dívek

Ve čtvrtek 31.10. se zúčastnily dívky 4. a 5. ročníku okresního kola florbalového turnaje.

Dívkám moc gratulujeme za 3. místo a děkujeme za úspěšné prezentování naší školy.

 

Florbalový turnaj dívek


Návštěva Klementina

2. a 5. ročník v říjnu navštívil Národní knihovnu - Klementinum v Praze. Podívejte se na krátké video:    https://youtu.be/2yP9dScCLvs


Organizace školního rok 2019/2020

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
organizace-skolniho-roku-2019-20-1-.docx 34.4 Kb

Obdržená dotace z Jihočeského kraje v roce 2019

Základní škola a Mateřská škola Dražice obdržela dotaci z finančních prostředků Jihočeského kraje.

V rámci dotačního programu "Podpora sportu - opatření č. 3: Obnova vybavení sportovišť a jejich zázemí" - obdržela dotaci ve výši 81 000 Kč.

Za poskytnutou finanční dotaci děkujeme Jihočeskému kraji a slibujeme, že pořízené sportovní vybavení budeme velmi rádi a hlavně velmi často používat.

Obdržená dotace z Jihočeského kraje


Výsledky přijímacího řízení k základnímu vzdělávání

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vysledek-prijimaciho-rizeni.pdf 327.8 Kb

Úvodní slovo ředitele

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
uvodni-slovo-reditele.pdf 238.7 Kb