Informace pro rodiče

Organizace dne v mateřské škole

Provoz mateřské školy  6,00 - 16,00 hodin.

I.   třída ŠPUNTI          2-4 roky                              provoz 6,00 - 16,00 hod.

II.  třída PASTELKY     4-6 let                                 provoz 7,00 - 16,00 hod.

 

6,00 - 7,00         scházení dětí ve třídě Špuntů

7,00 - 8,00         scházení dětí ve svých třídách - Špunti, Pastelky

                           - individuální práce s dětmi

                           - příležitost k uplatnění spontánního pohybu a hře ve skupinách

                           - podněcování dětí k vlastní aktivitě

                           - kontakt učitelek s rodiči dětí

8,00 - 8,30         ranní kruh - přivítání dne

                           - prolínání herních činností s částečně řízenými pohybovými aktivitami

8,30 - 9,00        hygiena, svačina formou výběru a sebeobsluhy

9,00 - 9,30        volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky

9,30 - 10,00      hygiena, příprava na pobyt venku

                          - vedení k samostatné sebeobsluze při oblékání, pobyt venku, herní činnosti na zahradě

                            MŠ, vycházky v okolí, seznamování s přírodou, sportovní hry

11,30 - 12,00      hygiena, oběd ve třídách

12,00 - 14,00      hygiena, spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí,

                           individuální práce s dětmi  s nižší potřebou spánku

14, 00 - 14,30     hygiena, odpolední svačina ve třídách

14,30 - 16,00      volné činnosti a aktivity řízené pedagogickými pracovníky

 

Rozsah povinného předškolního vzdělávání je stanoven od 8,00 do 12,00 hodin