Akce školy

Martinské putování

Pondělní dopoledne si děti užily v přírodě. Celý pedagogický sbor se ráno vydal do terénu, aby dětem připravil soutěže, kvízy a sportovní aktivity spjaté s pověstí "O svatému Martinovi". Trasa vedla kolem kostela, čističky, lesem a polní cestou ke škole. Skupinky dětí byly v cíli odměněny voňavým buřtíkem a teplým čajem.

Martinské putování