Zaměstnanci

 

Ředitel školy:

Mgr. Miloš Veselý

 

Pedagogický sbor:

PaedDr. Milada Kazdová - třídní učitelka 1. ročník

Anna Březinová - třídní učitelka 2. ročník

Mgr. Jana Caltová - třídní učitelka 3. ročník

 Mgr. Romana Marešová - třídní učitelka 4. ročník

Mgr. Nataša Havlíková - třídní učitelka 5. ročník, výchovná poradkyně

Zuzana Veselá, DiS. - asistent pedagoga, vychovatelka ŠD

Irena Hromádková - asistent pedagoga, vychovatelka ŠD

Denisa Nováková - asistent pedagoga

Věra Šedivá - asistent pedagoga, vychovatelka ŠD

 

Školní stravovna:       

Jana Šedivá - vedoucí školní stravovny, hospodářka

Jitka Fuková - hlavní kuchařka

Lenka Tonová - kuchařka

 

Provozní zaměstnanec:

Lucie Váchová

 

 

 

Detect language » Hungarian