Úvod

Vchod do školyPár slov o škole...

Počátky dražické školy sahají až do roku 1786. Tehdy ještě malí žáčci z Dražic a blízkého okolí navštěvovali kostelní chalupu zvanou u Školských č. p. 24.

Prostory dnešní školy se zaplnily dětmi až v roce 1825, kdy byla dokončena stavba nové budovy, jež slouží svému původnímu účelu dodnes. Během své existence prošla škola několika stavebními úpravami, díky nimž se navýšil počet tříd z jedné až na čtyři.

V 70. letech 20. století propukl na školní zahradě opět čilý stavební ruch, tentokrát se ale týkal výstavby mateřské školy. Jak se ukázalo, přestaly v současné době prostory mateřské školy kapacitně postačovat, a tak byla i budova pro nejmenší občánky Dražic a okolí ve školním roce 2014/2015 rozšířena o nástavbu prvního poschodí, kde byla zřízena další třída.

I v současné době si dražická škola zachovává status malotřídní školy, kterou nyní navštěvuje 46 dětí rozdělených do tří tříd. Ve srovnání s tímto stavem je až k neuvěření, že v roce 1893 se dokázalo do budovy vměstnat 309 dětí.