Úvod

Vchod do školy

Vítejte u nás.

Jsme prvostupňová základní a mateřská škola s otevřenou náručí pro všechny děti, žáky, rodiče i širokou veřejnost z Dražic, Meziříčí, Drhovic, ale i z dalších přilehlých obcí. Uplatňujeme specifika vesnické školy, která jsou založena na osobním až rodinném přístupu všech zaměstnanců školy. Snažíme se udržovat a posilovat tradice venkova, založené na setkávání lidí a vzájemné komunikaci. V každém ročníku základní školy máme jednu třídu o malém počtu žáků se vstřícným plně kvalifikovaným pedagogem s individuálním přístupem, který je vždy připraven věnovat svůj čas a prostor, jak žákům talentovaným, tak i těm, kterým škola dává trochu víc zabrat.

Naším hlavním cílem a snahou je úspěšně nastartovat u dětí blahodárný proces učení, ve kterém budou úspěšně pokračovat na dalších stupních naší vzdělávací soustavy. Prosazovat smysluplnou a efektivní výuku v bezpečném, přátelském a dostatečně podnětném prostředí. Usilovat o to, aby se žáci do školy těšili, chodili rádi s vidinou toho, že zažijí opět něco nového, zajímavého a netradičního. Vést a motivovat žáky vlastním příkladem k aktivnímu a smysluplnému trávení volného času.