Aktuality
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR DRAŽICE 2022

Vážení rodiče,
v průběhu letních prázdnin se uskuteční příměstský tábor v naší základní škole v termínu 15. - 19. 8. 2022 (pondělí až pátek).
Bohužel MŠMT v letošním školním roce tyto prázdninové aktivity finančně nepodporuje.
Cena tábora je 1.200,- Kč, prosím, je třeba ji uhradit do 30. června 2022 na účet školy 2401612808/2010 (popis pro příjemce - jméno dítěte), nebo hotově přímo ve škole (u pana ředitele). Veškeré informace máte v přílohách tohoto článku. Je potřeba vyplnit a doručit přihlášku (panu řediteli, stačí e-mailem) do 30. června 2022. V den nástupu přinést vyplněný doklad o bezinfekčnosti. O prázdninách se na Vaše děti těší kolektiv zaměstnanců Základní školy Dražice.

Veškeré další informace u pana ředitele na tel. čísle 723 422753, vesely@zsdrazice.cz.
s pozdravem Miloš Veselý


ZVLÁŠTNÍ ZÁPIS DĚTÍ Z UKRAJINY (ZŠ a MŠ)

Zápis je určen výhradně pro děti, jejichž rodičům (i dětem) byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Zápis ukrajinských žáků do ZŠ a předškoláků do MŠ pro školní rok 2022/2023 se koná v pátek 1. 7. 2022 od 9:00 do 12:00 hodin.


DĚTSKÝ DEN 3. ČERVNA

V pátek 3. června se na dražickém fotbalovém hřišti konal pohádkový dětský den. Děkujeme všem sponzorům (PŠV stavby s.r.o., Sakutus s.r.o., J. B Gastro, Mázikovi, Pekárna Dražice, Obec Dražice, Sdružení rodičů i TJ Dražice) a také všem zapojeným pracovníkům i žákům ZŠ a MŠ Dražice. Bylo to skvělé a všichni si to moc užili.


ŠTAFETOVÝ POHÁR - OKRESNÍ KOLO - BRONZOVÝ ÚSPĚCH

Velkého sportovního úspěchu dosáhli naši žáci na atletickém závodu - Štafetový pohár. V okresním kole tohoto velmi zajímavého a napínavého běžeckého závodu obsadili 3. místo a odvezli si zcela po zásluze bronzové medaile. Především díky velmi dobrému celkovému času postupují do krajského finále, ve kterém se utkají s dalšími čtrnácti nejrychlejšími základními školami v Jihočeském kraji. Všem atletům děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a přejeme jim hodně štěstí v krajském kole.


ZÁPIS DO 1. TŘÍDY - ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Zápis do 1. třídy základní školy pro školní rok 2022/2023 se uskuteční v úterý 12. dubna 2022 od 14 do 18 hodin v budově základní školy.


DOTAČNÍ PROGRAM JIHOČESKÉHO KRAJE - PODPORA PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ pro rok 2021
NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
VÝSLEDKY VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY PRO OBDOBÍ 2021 - 2023
ŠKOLNÍ ŽÁKOVSKÉ MAILOVÉ ADRESY
Sportujeme, cvičíme na novém
Projekt Šablony II. ZŠ a MŠ Dražice
Obdržená dotace z Jihočeského kraje v roce 2019