Aktuality
NABÍDKA ZÁJMOVÉ ČINNOSTI (KROUŽKŮ) PRO ŠKOLNÍ ROK 2021-2022
PRVNÍ DEN VE ŠKOLE - 1. ročník
NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Vážení rodiče,

dovolte, abychom Vás seznámili s pravidly souvisejícími s bezpečným provozem základní a mateřské školy na začátku školního roku. Všichni pevně věříme, že jejich uplatnění a dodržování nám umožní co nejrychlejší návrat provozu školy k „normálu“- ten vytoužený termín běžného provozu by mohl být 10. září. Předem Vám i dětem děkujeme za pochopení a vstřícnost.


VÝSLEDKY VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY PRO OBDOBÍ 2021 - 2023

Členy školské rady pro následující volební období 2021 - 2023 se stávají z řad zákonných zástupců žáků: Mgr. Ivana Doudová a Mgr. Soňa Nováková.


LETNÍ KEMP ZŠ DRAŽICE

Týden vzdělávání, sportování a zábavy pro vaše děti zcela zdarma.


ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
ZÁPIS DO 1. TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY DRAŽICE
Po
Podzimní vycházka na téma :Stromy, keře a byliny (3.třída)
Podzimní vycházka: stromy, keře a byliny (3.třída)
ŠKOLNÍ ŽÁKOVSKÉ MAILOVÉ ADRESY

Vážení rodiče,

vzhledem k současné situaci, ale i z důvodů zkvalitnění výuky především informatiky na naší škole jsme se rozhodli založit každému žáku školy emailovou adresu pod naší školní doménou. Získáme tím především jednotnou platformu (G Suite), na které budeme schopni realizovat případnou distanční výuku po delší časové období. Budeme moci lépe využít aplikace Gmail, Classroom, Meet, Disk, Dokumenty a další.

Vytvoření těchto mailových adres bude hodně záležet i na Vás, proto Vás chci požádat a poděkovat Vám za spolupráci. Veškeré informace máte v přílohách tohoto článku. Dovolím si Vás uklidnit a ubezpečit, že než začneme naplno využívat těchto aplikací, tak důkladně zjistíme jaké máme společné především ICT možnosti.


Sportujeme, cvičíme na novém
Projekt Šablony II. ZŠ a MŠ Dražice

ZŠ a MŠ Dražice je zapojena do projektu spolufinancovaného Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu MŠ a ZŠ, vzdělávání
pedagogických pracovníků MŠ, ZŠ, ŠD, projektové dny
a doučování žáků ZŠ.


Obdržená dotace z Jihočeského kraje v roce 2019