Aktuality
LETNÍ KEMP ZŠ DRAŽICE

Týden vzdělávání, sportování a zábavy pro vaše děti zcela zdarma.


VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY Z ŘAD ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ ŽÁKŮ

Volby proběhnou v pondělí 21. 6. 2021 - děkujeme za vaši volební účast.


ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
PRÁZDNINOVÝ PROVOZ Mateřské školy
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
ZÁPIS DO 1. TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY DRAŽICE
ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Přijímací řízení Základní školy a Mateřské školy Dražice, okres Tábor pro školní rok 2021/2022.


Základní škola a Mateřská škola Dražice, okres Tábor, vydala podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Dražice, okres Tábor pro školní rok 2021/2022.


Seznam uchazečů – výsledek řízení

uchazeč výsledek řízení
1 přijat/a
2 přijat/a
3 přijat/a
4 přijat/a
5 přijat/a
6 přijat/a
7 přijat/a
8 přijat/a
9 odklad
10 přijat/a
11 přijat/a
12 přijat/a
13 přijat/a
14 přijat/a
15 přijat/a

Děkujeme, že jste si vybrali naši základní školu.

Zveřejněno dne: 20. 4. 2021
Sejmuto dne: 6. 5. 2021


NÁVRAT ŽÁKŮ A DĚTÍ DO ŠKOL OD 12. dubna 2021
Organizace povinného předškolního vzdělávání od 12.4.2021
ŠKOLNÍ ŽÁKOVSKÉ MAILOVÉ ADRESY

Vážení rodiče,

vzhledem k současné situaci, ale i z důvodů zkvalitnění výuky především informatiky na naší škole jsme se rozhodli založit každému žáku školy emailovou adresu pod naší školní doménou. Získáme tím především jednotnou platformu (G Suite), na které budeme schopni realizovat případnou distanční výuku po delší časové období. Budeme moci lépe využít aplikace Gmail, Classroom, Meet, Disk, Dokumenty a další.

Vytvoření těchto mailových adres bude hodně záležet i na Vás, proto Vás chci požádat a poděkovat Vám za spolupráci. Veškeré informace máte v přílohách tohoto článku. Dovolím si Vás uklidnit a ubezpečit, že než začneme naplno využívat těchto aplikací, tak důkladně zjistíme jaké máme společné především ICT možnosti.


Sportujeme, cvičíme na novém
Projekt Šablony II. ZŠ a MŠ Dražice

ZŠ a MŠ Dražice je zapojena do projektu spolufinancovaného Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu MŠ a ZŠ, vzdělávání
pedagogických pracovníků MŠ, ZŠ, ŠD, projektové dny
a doučování žáků ZŠ.


Obdržená dotace z Jihočeského kraje v roce 2019