Aktuality
DOTAČNÍ PROGRAM JIHOČESKÉHO KRAJE - PODPORA PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ pro rok 2021
KDO O ČEM ROZHODUJE V DOBĚ COVID-19
TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ COVID 19 - 22. a 29. listopad 2021
UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY V DOBĚ PODZIMNÍCH PRÁZDNIN

Vážení rodiče,
z důvodu rekonstrukce technologického vybavení a zařízení školní kuchyně a následné sanitace školní kuchyně bude ve dnech 27. října až 29. října 2021 mateřská škola uzavřena.

děkujeme za pochopení


NABÍDKA ZÁJMOVÉ ČINNOSTI (KROUŽKŮ) PRO ŠKOLNÍ ROK 2021-2022
PRVNÍ DEN VE ŠKOLE - 1. ročník
NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Vážení rodiče,

dovolte, abychom Vás seznámili s pravidly souvisejícími s bezpečným provozem základní a mateřské školy na začátku školního roku. Všichni pevně věříme, že jejich uplatnění a dodržování nám umožní co nejrychlejší návrat provozu školy k „normálu“- ten vytoužený termín běžného provozu by mohl být 10. září. Předem Vám i dětem děkujeme za pochopení a vstřícnost.


VÝSLEDKY VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY PRO OBDOBÍ 2021 - 2023

Členy školské rady pro následující volební období 2021 - 2023 se stávají z řad zákonných zástupců žáků: Mgr. Ivana Doudová a Mgr. Soňa Nováková.


LETNÍ KEMP ZŠ DRAŽICE

Týden vzdělávání, sportování a zábavy pro vaše děti zcela zdarma.


ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
ZÁPIS DO 1. TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY DRAŽICE
Odhlášení stravy v MŠ Pastelky

Vážení rodiče,
vzhledem k výskytu onemocnění Covid-19 ve třídě Pastelek v MŠ, odhlašuji všem dětem v této třídě stravu do konce tohoto týdne, tzn. do 12.11.2021. Odhlášení stravy na další dny, prosím, řešte standartním způsobem (telefonicky, mailem).

Ing. Marcela Urbanová
vedoucí školní jídelny


Podzimní vycházka na téma :Stromy, keře a byliny (3.třída)
Podzimní vycházka: stromy, keře a byliny (3.třída)
ŠKOLNÍ ŽÁKOVSKÉ MAILOVÉ ADRESY

Vážení rodiče,

vzhledem k současné situaci, ale i z důvodů zkvalitnění výuky především informatiky na naší škole jsme se rozhodli založit každému žáku školy emailovou adresu pod naší školní doménou. Získáme tím především jednotnou platformu (G Suite), na které budeme schopni realizovat případnou distanční výuku po delší časové období. Budeme moci lépe využít aplikace Gmail, Classroom, Meet, Disk, Dokumenty a další.

Vytvoření těchto mailových adres bude hodně záležet i na Vás, proto Vás chci požádat a poděkovat Vám za spolupráci. Veškeré informace máte v přílohách tohoto článku. Dovolím si Vás uklidnit a ubezpečit, že než začneme naplno využívat těchto aplikací, tak důkladně zjistíme jaké máme společné především ICT možnosti.


Sportujeme, cvičíme na novém
Projekt Šablony II. ZŠ a MŠ Dražice

ZŠ a MŠ Dražice je zapojena do projektu spolufinancovaného Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu MŠ a ZŠ, vzdělávání
pedagogických pracovníků MŠ, ZŠ, ŠD, projektové dny
a doučování žáků ZŠ.


Obdržená dotace z Jihočeského kraje v roce 2019