Aktuality
ŠKOLA NANEČISTO

Vážení rodiče,
I v letošním školním roce jsme pro Vaše děti předškolního věku připravili cyklus setkávání „Škola nanečisto“. V průběhu těchto setkání si děti vyzkouší, jak to funguje v opravdové školní třída a školní družině. Společně s paní učitelkami ze základní školy se budou věnovat rozvoji hrubé a jemné motoriky, sluchovému a zrakovému vnímání, prostorové orientaci, rozvoji slovní zásoby a početním představám. Určitě se také dostane na rozvoj motorických dovedností a fyzických schopností při hodině tělesné výchovy. Jednotlivá setkání se budou konat vždy 1x za 14 dní v pondělí. Začínáme v pondělí 30. ledna 2023 od 12:00 do 12:45 hodin.


FLORBALOVÝ ÚSPĚCH

Velkého sportovního úspěchu dosáhli naši chlapci, když vybojovali krásné 2. místo v ČEPS okresním kole turnaje ve florbale. Tímto umístěním si zajistili postup do krajského kola této soutěže. Všem moc gratulujeme, děkujeme za vzornou reprezentaci naší škola a přejeme hodně úspěchů v krajském kole.


DOTAČNÍ PROGRAM JIHOČESKÉHO KRAJE - ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA A OSVĚTA (EVVO) pro rok 2022
DOTAČNÍ PROGRAM JIHOČESKÉHO KRAJE - PODPORA PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ pro rok 2022
DOTAČNÍ PROGRAM JIHOČESKÉHO KRAJE - PODPORA SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURY pro rok 2022
ŠKOLNÍ PROJEKT - „OVOCE, ZELENINA A MLÉKO DO ŠKOL“
Dotační program My v tom Jihočechy nenecháme

V současné době je možno čerpat dotační program Jihočeského kraje na podporu rodin s dětmi. Hlavním cílem dotačního programu je podpora zachování a rozvoje školní a mimoškolní zájmové činnosti dětí a mládeže, školního stravování a ubytování dětí a mládeže s trvalým pobytem na území Jihočeského kraje. Dalším cílem dotačního programu je podpora aktivit dětí pobírajících příspěvek na péči (např. handicapovaných dětí) s trvalým pobytem na území Jihočeského kraje.


SEZNAM KROUŽKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Vážení rodiče,
v příloze naleznete velmi bohatou nabídku zájmového vzdělávání (kroužků), které budou probíhat v letošním školním roce.
Pokud není uvedeno jinak, tak kroužky začínají poslední týden v září a budou probíhat až do konce května příštího roku. Většina kroužků je zdarma a probíhá současně se školní družinou. Přeji mnoho štěstí při výběru kroužku pro Vaše dítě.


Školní rok 2022/23

Vážení rodiče, přejeme vám do nového školního roku hodně sil, trpělivosti a pevné nervy a především hodně radosti z výsledků Vašich dětí. Přikládáme také pro Vaši informaci organizaci celého školního roku.


DOTAČNÍ PROGRAM JIHOČESKÉHO KRAJE - PODPORA PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ pro rok 2021
VÝSLEDKY VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY PRO OBDOBÍ 2021 - 2023
Sportujeme, cvičíme na novém
Projekt Šablony II. ZŠ a MŠ Dražice
Obdržená dotace z Jihočeského kraje v roce 2019