Aktuality

PROVOZ ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 4. ledna 2021

Provoz mateřské školy

 • Je zachován jako doposud, tedy za dodržení provozních a hygienických pravidel.
 • Děti a pracovníci školy nemají povinnost nosit roušky.

Provoz základní školy

 • Je povolena osobní přítomnost pouze žákům 1. a 2. ročníku základních škol. Výuka probíhá dle platného rozvrhu a začíná v pondělí v 8:00 hodin. Obědy mají všichni žáci od 4.1.2021 přihlášeny. Pokud nebudou ve škole, prosíme včas odhlásit.
 • Pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem. U žáků 3.- 5. tříd budou obědy od 4.1.2021 plošně odhlášeny. Pokud chtějí žáci odebírat stravu, musí se znovu včas přihlásit. Chování žáků v on-line prostředí se po dobu distanční výuky řídí stejnými pravidly jako chování ve škole. Narušování průběhu on-line výuky je považováno za závažné porušení školního řádu. Výuka je povinná s poviností omlouvat žáka rodiči v případě nepřipojení.
 • Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka. Pokud bude někdo konzultace potřebovat, žádám rodiče o zaslání požadavku k rukám ředitele (mailem: vesely@zsdrazice.cz)
 • Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).
 • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole a dodržovat hygienická pravidla.
 • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
 • Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy nebo školského zařízení.
 • Provoz školní družiny je každý den (včetně pondělí 4.1.) od 6:00 do 16:00 hodin.
 • Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.
 •                                                                                                      děkuji za pochopení M. Veselý
Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
msmt-informace-k-provozu-skol.pdf 228.9 Kb