2018/2019

Návštěva farmy pana Nováka

Při dopolední prodloužené vycházce jsme navštívili pana Nováka v Meziříčí a jeho narozená kůzlata. Stačili jsme se nasvačit a nakrmili jsme kozy a jejich mláďátka starým chlebem. Přes ohradu jsme si pohladili koně a z dálky koukli na čerstvě narozené telátko. U rybníčku jsme se rozloučili s rybkami a na oběd už jsme byli zpátky ve školce. 

Návštěva farmy pana Nováka Návštěva farmy pana Nováka Návštěva farmy pana Nováka Návštěva farmy pana Nováka Návštěva farmy pana Nováka Návštěva farmy pana Nováka Návštěva farmy pana Nováka