Historie mateřské školy

Historie mateřské školky

foto nové školky     O prázdninách roku 1945 byl ve škole zřízen žňový útulek pro děti do šesti let. O tři roky později byla pro provoz žňového útulku upravena a zřízena místnost v přízemí školní budovy. Tehdy jej navštěvovalo 18 dětí.

     Z původního záměru postavit jednotřídní mateřskou školu sešlo. Zvýšená populace si vyžádala změnu projektu a v roce 1982 začala výstavba dvoutřídní mateřské školy pro 60 dětí. Zemědělský útulek se přestěhoval do třídy, která sloužila jako tělocvična a jeho původní prostory byly přeměněny na školní kuchyni a jídelnu. Provoz zůstal polodenní, což zaměstnaným matkám nevyhovovalo. Od 1. září 1981 se provozní doba prodloužila od 7:00 do 15:30, další rok do 16:00 hodin.

     Dne 25. února 1985 byla otevřena nová závodní mateřská škola, kterou provozovalo JZD Dražice. Nová školka měla hodnotu necelé dva miliony korun. Stavba byla z velké části postavena brigádnicky. MŠ řídila paní Jarmila Novotná z Dražic. Zapsáno bylo 26 dětí, průměrná docházka 21.

     Ve školním roce 1991/92 se stala zřizovatelem MŠ obec. Závodní mateřská škola změnila název pouze na mateřskou školu a z dvoutřídní se stala jednotřídní. Došlo i k personálním změnám. Ředitelka paní Jarmila Novotná odešla do důchodu a místo ní nastoupila paní Věra Packová, která vede mateřskou školu dosud. Pro onen školní rok bylo zapsáno 25 dětí. Polovina mateřské školy byla uvolněna pro žáky školní družiny a cvičebnu, kterou podle potřeby využívaly i děti z MŠ.foto nové školky

     V příštím školním roce se zvýšil zájem o umístění dětí do MŠ, a proto byl od 1. ledna 1993 provoz rozšířen o půldenní třídu se 14 dětmi. Děti z MŠ pobývaly v prostorách družiny dopoledne a odpoledne se spojily do jedné třídy.

      Dne 1. ledna 2003 vstoupila Mateřská škola Dražice do právního subjektu se Základní školou Dražice s jedním ředitelem Mgr. Miroslavem Martínkem. Nový oficiální název je Základní škola a Mateřská škola Dražice, okres Tábor.

     V posledních letech bylo nejvýznamněji investováno do zateplení části budovy školky, pořízení nového zařízení a vybavení a dále...

2011   - nové hřiště za budovou MŠ

2012   - výměna oken a dveří

2014   - vybudování nástavby MŠ (kapacita školky 72 dětí)

foto nástavby školky foto nástavby školky foto hřiště MŠ foto zahrady MŠ

2015   - otevření nové třídy v nástavbě MŠ

           - dovybavení zahrady mateřské školy herními prvky

2016   - dokončení zateplení budovy MŠ

2018   - nová střecha na pravé půlce MŠ, vybudování propojovacího krčku s tělocvičnou

           - nová fasáda na budově

2021   - nová venkovní učebna 

foto školky s novou fasádou foto školky s novou fasádou foto dětské herní prvky foto školky zdáli