Informace pro rodiče
VÝSLEDEK PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Příjem žádostí o přijetí dětí do mateřské školy (k předškolnímu vzdělávání) pro školní rok 2022/2023 se bude konat ve středu 11. května 2022 od 13 do 17 hodin v budově mateřské školy.


Loučení s předškoláky

Zahradní slavnost spojená s loučením předškoláků se uskuteční ve čtvrtek 23.6.2022 v 16,00 hod. na školní zahradě. V případě nepříznivého počasí se přesuneme do sportovní haly. Všichni jsou srdečně zváni.


VÝSLEDKY ZÁPISU DO 1. TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola Dražice, okres Tábor, vydala podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Dražice, okres Tábor pro školní rok 2022/2023.


Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání

Příjem žádostí o přijetí dětí do MŠ pro školní rok 2022/23 se uskuteční ve středu 11.5. 2022 od 13 -17 hodin v budově mateřské školy.


Informace pro rodiče při nástupu dítěte do MŠ
Seznam dětí ve třídách - školní rok 2021/2022
Organizace dne v mateřské škole