Informace pro rodiče
Den otevřených dveří v mateřské škole

Srdečně zveme všechny rodiče, jejich děti i širokou veřejnost na den otevřených dveří v naší mateřské škole. Proběhne ve čtvrtek 25. dubna 2024 od 8 do 16 hodin. Rádi bychom Vám poskytli co nejlepší představu o naší školce, jak to u nás vypadá a funguje. Přijďte se seznámit s činností mateřské školy i našimi zaměstnanci. Mezi 9:00 a 9:30 hodin proběhne ukázka logopedické prevence a předškolního vzdělávání. Děti mají mezi 11:30 a 14:30 hodin polední klid, proto prosíme o jeho dodržení. Všechny vás srdečně zveme!


Uzavření mateřské školy

Vážení rodiče,
z provozních důvodů (sanitace školní kuchyně a výdejny stravy) bude mateřská škola v době velikonočních prázdnin 28. března 2024 (čtvrtek) uzavřena.

děkujeme za pochopení


Uzavření MŠ v době pololetních prázdnin
Vánoční vystoupení
Přednáška "Logopedie v předškolním věku"

Všechny rodiče dětí z MŠ srdečně zveme na přednášku klinického logopeda "Mluví naše děti správně - logopedie v předškolním věku", která se uskuteční 9. listopadu od 16:00 v prostorách MŠ.


Doplňkové aktivity pro školní rok 2023/24

Všechny doplňkové aktivity jsou dobrovolné


INFORMACE PRO RODIČE PŘI NÁSTUPU DÍTĚTE DO MŠ
Seznam dětí MŠ pro školní rok 2023/24
VÝSLEDEK PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 2023
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY - K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
ŠKOLA NANEČISTO
ORGANIZACE DNE VE ŠK.R. 2022/23
Seznam dětí pro školní rok 2022/23
Schůzka rodičů dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/23
Loučení s předškoláky

Zahradní slavnost spojená s loučením předškoláků se uskuteční ve čtvrtek 23.6.2022 v 16,00 hod. na školní zahradě. V případě nepříznivého počasí se přesuneme do sportovní haly. Všichni jsou srdečně zváni.


VÝSLEDEK PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
VÝSLEDKY ZÁPISU DO 1. TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola Dražice, okres Tábor, vydala podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Dražice, okres Tábor pro školní rok 2022/2023.


Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání

Příjem žádostí o přijetí dětí do MŠ pro školní rok 2022/23 se uskuteční ve středu 11.5. 2022 od 13 -17 hodin v budově mateřské školy.


Hygienická opatření při výskytu infekčního onemocnění