Informace pro rodiče

ŠKOLA NANEČISTO

Vážení rodiče,
i v letošním školním roce jsme pro Vaše děti předškolního věku připravili cyklus setkávání „Škola nanečisto“. V průběhu těchto setkání si děti vyzkouší, jak to funguje v opravdové školní třída a školní družině. Společně s paní učitelkami ze základní školy se budou věnovat rozvoji hrubé a jemné motoriky, sluchovému a zrakovému vnímání, prostorové orientaci, rozvoji slovní zásoby a početním představám. Určitě se také dostane na rozvoj motorických dovedností a fyzických schopností při hodině tělesné výchovy. Jednotlivá setkání se budou konat vždy 1x za 14 dní v pondělí. Začínáme v pondělí 30. ledna 2023 od 12:00 do 12:45 hodin.

ŠKOLA NANEČISTO