Informace pro rodiče

Uzavření MŠ v době pololetních prázdnin

V pátek 2.2.2024 (pololetní prázdniny) bude mateřská škola z provozních důvodů (sanitace ŠJ) zavřená. Tento den také odpadá plavecký výcvik předškoláků.