2021/2022

Čarodějnice

V pátek 29. dubna jsme v družině zapálili čarodějnici! Mimo to si děti vyzkoušely úkoly na několika stanovištích - podlézání pavučiny, hod bulvou do kotlíku, nebo třeba slalom na košťatech. Nechyběly ani opečené buřty.

Čarodějnice Čarodějnice Čarodějnice Čarodějnice  Čarodějnice Čarodějnice Čarodějnice 


Rozkvetlá škola

V družině jsme nasázeli truhlíky a vyzdobili okolí školy. Vítej, jaro!

Rozkvetlá škola Rozkvetlá škola Rozkvetlá škola Rozkvetlá škola Rozkvetlá škola Rozkvetlá škola


Karneval 2022

V pátek 18. února si děti užily karnevalové veselí! Čekala na ně diskotéka, zábavné úkoly i spousta balonků.

Karneval 2022 Karneval 2022 Karneval 2022 Karneval 2022 Karneval 2022 Karneval 2022 Karneval 2022 Karneval 2022 Karneval 2022 Karneval 2022