2021/2022

Čarodějnice

V pátek 29. dubna jsme v družině zapálili čarodějnici! Mimo to si děti vyzkoušely úkoly na několika stanovištích - podlézání pavučiny, hod bulvou do kotlíku, nebo třeba slalom na košťatech. Nechyběly ani opečené buřty.

Čarodějnice Čarodějnice Čarodějnice Čarodějnice  Čarodějnice Čarodějnice Čarodějnice