Informace pro rodiče
Vnitřní řád školní jídelny platný od 1.3.2022

Vážení rodiče,
neustálé navyšování cen potravin nás donutilo od 1.3.2022 navýšit ceny stravného. Nové sazby naleznete v přiloženém vnitřním řádu školní jídelny.

Děkujeme za pochopení

Ing. Marcela Urbanová
vedoucí školní jídelny


Odhlášení stravy 1. a 2. ročník

Vážení rodiče,
z důvodu nařízené karantény odhlašuji všem dětem z 1. a 2. ročníku stravu do 22.12.2021.

Ing. Marcela Urbanová
vedoucí školní jídelny


Dotované mléčné výrobky - nová pravidla

Ve školním roce 2018/19 byl stanoven limit na žáka 333 Kč / školní rok / žák.
Neochucené mléko musí být dodáno pro každého žáka min. 2x za měsíc.
Madeta plánuje dodávky neochuceného mléka pro všechny školy každý týden.
Dochází ke změně ceny dotovaných mléčných výrobků - ceník naleznete v příloze.
Více informací o projektu na www.laktea.cz nebo www.mlekodoskol.eu


Ovoce a zelenina do škol

Ve školním roce 2018-19 zůstávají stejná pravidla pro dodávky ovoce a zeleniny pro základní školy.

V rámci projektu Ovoce a zelenina do škol dodala Laktea ve školním roce 2016-2017 cca 4 porce za měsíc pro každého žáka - hroznové víno, kaki, pomeranče, blumy, jablka, hrušky, mandarinky, banány, mrkev, papriku, rajčata, 100% ovocné šťávy, apod., přičemž 53% produktů bylo původem z České republiky.
Rovněž v letošním školním roce budou všichni žáci základní školy dostávat zcela zdarma ovoce a zeleninu, a to ve stejném rozsahu, jako v loňském školním roce.
Více informací najdete na www.ovoceazeleninadoskol.cz


Dotované mléčné výrobky

V tomto školním roce dochází k výrazným změnám v projektu.
Dle nařízení SZIF (Státní zemědělský intervenční fond) mají od září 2017 všichni žáci základních a středních škol nárok na neochucené mléčné výrobky ZCELA ZDARMA, a to cca 4 ks / měsíc a ochucené mléko a mléčné výrobky ČÁSTEČNĚ DOTOVANÉ, které budou cenově zvýhodněny tak jako dosud.
V září a v říjnu dostanou děti pouze neochucená mléka, a to vždy dva kusy na měsíc a žáka, první závoz bude ve 38. týdnu (18.-24.9.2017) - 1 neochucené trvanlivé mléko / žák,
další závoz bude hned následující 39. týden (25.9.-1.10.2017).
Nabídku dotovaných i nedotovaných výrobků Laktea připravuje, budeme vás včas informovat.

Více podrobností o systému dotovaných mléčných výrobků najdete na www.laktea.cz


Ovoce a zelenina do škol

Projekt „Ovoce a zelenina do škol“

Jak jistě již mnozí rodiče našich žáků vědí, je naše škola zapojena do projektu „Ovoce a zelenina do škol“. Dodávky ovoce a zeleniny pro nás zajišťuje LAKTEA, obecně prospěšná společnost, která je schváleným dodavatelem a se kterou uzavřela škola smlouvu.

Nárok na dotované ovoce a zeleninu mají zcela ZDARMA všichni ŽÁCI PRVNÍHO STUPNĚ ZÁKLADNÍCH ŠKOL.
Cílem projektu "Ovoce a zelenina do škol" je mj. zvýšit oblibu produktů z ovoce, zeleniny a banánů, přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit stravovací návyk ve výživě dětí,  zlepšit zdravotního stav mladé populace, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny. 
Školy by se na změnu stravovacích návyků žáků měly zaměřit především v rámci svých doprovodných opatření, a to jak ve výuce, tak při realizaci tematicky zaměřených akcí.
Projekt "Ovoce a zelenina do škol" spadá do kompetence Ministerstva zemědělství a Státního zemědělského intervenčního fondu. Na přípravě se podílelo i MŠMT, Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo financí. Prostředky na tento projekt poskytuje Evropská unie 73% a Česká republika 27%.
Projekt "Ovoce a zelnina do škol" se řídí Nařízením Rady ES č. 13/20009, Nařízením Komise ES č. 288/2009, Nařízením Komise ES 1913/2006, Nařízením Evropského parlamentu a rady EU č. 1308/2013, Zákonem ČR č. 500/2004 Sb., Zákonem ČR č. 561/2004 Sb. a Nařízením vlády č. 478/2009, ve znění pozdějších předpisů.
SZIF schvaluje Žadatele o podporu, kteří zajištují distribuci ovoce a zeleniny do škol. Jejich přehled je zveřejněn na www.szif.cz.
Podpora je poskytována na:
* čerstvé ovoce a zeleninu
* balené čerstvé ovoce a zeleninu (např. upravené krájením nebo strouháním), pokud neobsahují přidaný cukr, sůl, tuky a sladidla
* balené ovocné a zeleninové šťávy a ovocné protlaky pokud neobsahují přidaný cukr, sůl, tuky, sladidla a konzervanty, avšak jejich podíl může činit nejvýše 25% celkového počtu dodaných produktů
Výběr ovoce a zeleniny by měl být co nejpestřejší, přičemž by měly být upřednostňovány druhy ovoce a zeleniny našeho klimatického pásma, nejlépe místní produkce. Exotické ovoce lze dodávat pro zpestření a rozšíření znalostí. Podíl produktů pocházející ze zemí mimo Evropskou unii v průběhu příslušného školního roku může činit nejvýše 10% celkového počtu produktů dodávaných do základních škol, v rámciprojektu Ovoce a zelenina do škol.
S přihlédnutím k výživovému doporučení Ministerstva zdravotnictví pro obyvatele ČR, se upřednostňují: jablka, hrušky, švestky, kedlubny, karotka, okurky salátové, ředkvičky, hrachové lusky a listové saláty. 
Každé balení ovocné a zeleninové šťávy a každé balení čerstvého ovoce a zeleniny musí být označeno nápisem "Ovoce a zelenina do škol".
Četnost dodávek závisí na celkovém počtu přihlášených škol, resp. dětí.

Více informací o projektu si můžete přečíst na http://www.ovoceazeleninadoskol.cz/


Informace o alergenech ve stravovacích provozech