Informace pro rodiče
VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY PLATNÝ OD 1.1.2023

Vážení rodiče,
neustálé navyšování cen potravin nás donutilo od 1.1.2023 navýšit ceny stravného.
Nové sazby naleznete v přiloženém vnitřním řádu školní jídelny.

Děkujeme za pochopení

Jana Šedivá
vedoucí školní jídelny


DOTOVANÉ MLÉČNÉ VÝROBKY 2022/2023

Dle oznámení Státního zemědělského intervenčního fondu vydaném na základě vyjádření Ministerstva zemědělství
ze dne 30.8.2022, došlo k zúžení cílové skupiny na žáky I. stupně základních škol, včetně přípravných tříd ZŠ nebo
přípravného stupně základních speciálních škol a stanovení předběžného měsíčního limitu, který umožňuje pouze jednu dodávku neochuceného mléka měsíčně.


OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL 2022/2023

Dle oznámení Státního zemědělského intervenčního fondu vydaném na základě vyjádření Ministerstva zemědělství
ze dne 30.8.2022, došlo k zúžení cílové skupiny na žáky I. stupně základních škol, včetně přípravných tříd ZŠ nebo
přípravného stupně základních speciálních škol a stanovení předběžného měsíčního limitu, který umožňuje pouze jednu dodávku ovoce a zeleniny měsíčně.


SEZNAM ALERGENŮ