Informace pro rodiče
Vnitřní řád školní jídelny platný od 1.3.2022

Vážení rodiče,
neustálé navyšování cen potravin nás donutilo od 1.3.2022 navýšit ceny stravného. Nové sazby naleznete v přiloženém vnitřním řádu školní jídelny.

Děkujeme za pochopení

Ing. Marcela Urbanová
vedoucí školní jídelny


Dotované mléčné výrobky - nová pravidla

Ve školním roce 2018/19 byl stanoven limit na žáka 333 Kč / školní rok / žák.
Neochucené mléko musí být dodáno pro každého žáka min. 2x za měsíc.
Madeta plánuje dodávky neochuceného mléka pro všechny školy každý týden.
Dochází ke změně ceny dotovaných mléčných výrobků - ceník naleznete v příloze.
Více informací o projektu na www.laktea.cz nebo www.mlekodoskol.eu


Ovoce a zelenina do škol

Ve školním roce 2018-19 zůstávají stejná pravidla pro dodávky ovoce a zeleniny pro základní školy.

V rámci projektu Ovoce a zelenina do škol dodala Laktea ve školním roce 2016-2017 cca 4 porce za měsíc pro každého žáka - hroznové víno, kaki, pomeranče, blumy, jablka, hrušky, mandarinky, banány, mrkev, papriku, rajčata, 100% ovocné šťávy, apod., přičemž 53% produktů bylo původem z České republiky.
Rovněž v letošním školním roce budou všichni žáci základní školy dostávat zcela zdarma ovoce a zeleninu, a to ve stejném rozsahu, jako v loňském školním roce.
Více informací najdete na www.ovoceazeleninadoskol.cz


Dotované mléčné výrobky

V tomto školním roce dochází k výrazným změnám v projektu.
Dle nařízení SZIF (Státní zemědělský intervenční fond) mají od září 2017 všichni žáci základních a středních škol nárok na neochucené mléčné výrobky ZCELA ZDARMA, a to cca 4 ks / měsíc a ochucené mléko a mléčné výrobky ČÁSTEČNĚ DOTOVANÉ, které budou cenově zvýhodněny tak jako dosud.
V září a v říjnu dostanou děti pouze neochucená mléka, a to vždy dva kusy na měsíc a žáka, první závoz bude ve 38. týdnu (18.-24.9.2017) - 1 neochucené trvanlivé mléko / žák,
další závoz bude hned následující 39. týden (25.9.-1.10.2017).
Nabídku dotovaných i nedotovaných výrobků Laktea připravuje, budeme vás včas informovat.

Více podrobností o systému dotovaných mléčných výrobků najdete na www.laktea.cz


Informace o alergenech ve stravovacích provozech