Informace pro rodiče

Ceny stravného ve šk.r. 2017/18

Vzhledem ke stoupajícím cenám potravin a energií je současná výše cen za stravu nedostačující, proto dojde od nového školního roku 2017/18 k navýšení ceny přesnídávek a svačin.
Dle vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 107/2005 Sb. o školním stravování, vydané v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví na základě zmocnění v zákoně č. 561/2004 Sb.,o předškolním, základním a jiném vzdělávání (školský zákon), dochází k určitým změnám v oblasti rozpětí finačních limitů pro stanovení výše úplaty za školní stravování. Strávníci jsou zařazeni do věkových skupin na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle následujících skupin :
1. skupina: strávníci 3-6 let
2. skupina: strávníci 7-10 let
3. skupina: strávníci 11-14 let

Od 1.9.2017 dochází k úpravě cen takto :

Mateřská škola

Strávníci 3 – 6 let

přesnídávka 8,00 Kč
oběd 17,00 Kč
svačina 8,00 Kč
-------------------------
celkem 33,00 Kč


Strávníci 7 let

přesnídávka 9,00 Kč
oběd 20,00 Kč
svačina 9,00 Kč
--------------------------
celkem 38,00 Kč


Základní škola

Strávníci 7 – 10 let - oběd 20,00 Kč

Strávníci 11 – 14 let - oběd 22,00 Kč