Informace pro rodiče

DOTOVANÉ MLÉČNÉ VÝROBKY 2022/2023

Dle oznámení Státního zemědělského intervenčního fondu vydaném na základě vyjádření Ministerstva zemědělství
ze dne 30.8.2022, došlo k zúžení cílové skupiny na žáky I. stupně základních škol, včetně přípravných tříd ZŠ nebo
přípravného stupně základních speciálních škol a stanovení předběžného měsíčního limitu, který umožňuje pouze jednu dodávku neochuceného mléka měsíčně.