Granty a dotace

DOTAČNÍ PROGRAM JIHOČESKÉHO KRAJE - PODPORA PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ pro rok 2023

                                                   

Jihočeský kraj – Dotační program Podpora práce s dětmi a mládeží (mimo oblast sportu), 1. výzva pro rok 2023

reg. číslo 415-02-061/23

 Název projektu: Zájmové vzdělávání ZŠ Dražice 2023

 Celkové náklady projektu  45 000 Kč       36 000 Kč  Jihočeský kraj

                                                                                          9 000 Kč  Základní škola Dražice

Tento projekt byl podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje.

Díky němu bylo pořízeno nové vybavení, které zkvalitnilo podmínky pro zájmové a mimoškolní vzdělávání žáků Základní školy Dražice.