Školská rada

Složení školské rady:

Zástupci zřizovatele:  Ing. Eliška Pospíšilová (předseda rady)
  Stanislav Flígr
   
Zástupci rodičů: Mgr. Soňa Nováková
  Mgr. Ivana Doudová
   
Zástupci pedagogických pracovníků: Mgr. Romana Marešová
  Mgr. Nataša Havlíková

 

Zápisy z jednání jednotlivých školských rad konaných v průběhu školního roku jsou k dispozici k nahlédnutí po předchozí domluvě v kanceláři ředitele školy nebo na Obecním úřadě Dražice.
Funkční období zvolených zástupců: 1. 9. 2021 - 1. 9. 2024.


VÝSLEDKY VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY PRO OBDOBÍ 2021 - 2024

Členy školské rady pro následující volební období 2021 - 2024 se stávají z řad zákonných zástupců žáků: Mgr. Ivana Doudová a Mgr. Soňa Nováková.