Informace pro rodiče
VÝSLEDKY ZÁPISU DO 1. TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola Dražice, okres Tábor, vydala podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Dražice, okres Tábor pro školní rok 2024/2025.


ZÁPIS DO 1. TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Zápis do 1. třídy základní školy pro školní rok 2024/2025 se uskuteční ve středu 10. dubna 2024 od 14 do 17 hodin v budově základní školy.

Těšíme se na setkání s Vámi a Vašemi dětmi.


Den otevřených dveří 22. března

Srdečně zveme všechny rodiče současných žáků, rodiče předškoláků, ale i širokou veřejnost na den otevřených dveří v základní škole. Základní škola Dražice otevře v pátek 22. března 2024 od 9 do 16 hodin dveře všem návštěvníkům, kteří se chtějí podívat pod pokličku jejího fungování. Rádi bychom Vám poskytli co nejlepší představu o naší škole, jak to u nás vypadá a funguje. Přijďte se podívat, jak probíhá výuka v současné době, jak se v ní daří vašim dětem, nebo si zavzpomínat na svá školní léta.
Od 9 do 12:30 hodin máte možnost navštívit přímo školní vyučování, seznámit se s veškerými školními prostory a určitě i s našimi zaměstnanci. Od 12:30 hodin pak uvidíte provoz školní družiny, včetně fungování zájmových útvarů (mimoškolních aktivit) a od 15 hodin se pro předškoláky a jejich rodiče bude konat ve sportovní hale ukázková hodina tělesné výchovy spojená s prezentací školy (sportovní úbor a sportovní boty do haly s sebou).

Těšíme se na Vás a Vaše děti.


NAŠE ŠKOLA a STÁVKA 27. 11. 2023

Zaměstnanci základní i mateřské školy se shodli na tom, že důvody celostátní stávky považují za závažné a mající citelný dopad na kvalitu výuky i personální obsazení škol a školských zařízení. Proto se rozhodli stávku podpořit.
Důležitou informací pro rodiče je, že výuka a celkový provoz základní i mateřské školy, školní družiny a školního stravování nebude v pondělí 27. 11. 2023 přerušen.

Naším společným zájmem je, aby žáci (vaše děti) získali kvalitní vzdělání v dobrých podmínkách. Myslíme si, že to je nyní ohroženo. Jsme si vědomi bezesporu složité finanční situace státu.
Je však zřejmé, že současná plánovaná úsporná opatření mohou negativně ovlivnit kvalitu vzdělávání, a tomu chceme zabránit. Výdaje státu na vzdělávání nejsou dluhem, ale investicí.

Velice nás znepokojují rozhodnutí MŠMT, která podle nás budou mít zásadní dopad na provoz školských zařízeních a celkovou úroveň vzdělávání.
- snížení mzdových prostředků pro nepedagogické zaměstnance zabezpečující chod a provoz školy (úklid a údržba, školní stravování)
- snížení prostředků, ze kterých jsou hrazeny mimo jiné učební pomůcky, učebnice, výpočetní technika
- snížení počtu možných odučených hodin, který povede ke spojování jednotlivých tříd
- avizované neuvážené a příliš radikální snížení počtu asistentů pedagogů od roku 2025
- nedodržování vlastních koncepčních dokumentů a termínů ze strany MŠMT

Výše uvedené skutečnosti bohužel bezprostředně ohrožují fungování zejména venkovských škol.
Děkujeme za pochopení a případnou podporu.

Mgr. Miloš Veselý - ředitel školy


Kroužky a zájmové vzdělávání 2023/2024

Vážení rodiče,

v příloze naleznete seznam kroužků a zájmového vzdělávání pro letošní školní rok. Pevně věřím, že si Vaše děti z této bohaté a pestré nabídky vyberou. Pokud Vám nějaký kroužek chybí, nebo máte chuť a energii se podílet na zájmovém vzdělávání dětí na naší škole, tak mě neváhejte kontaktovat.


Vítejte ve školním roce 2023/2024

Vážení kolegové a kolegyně, kluci a holky, rodiče, přátelé školy,

vítám Vás dnes na začátku nového školního roku 2023/2024 v naší mateřské a základní škole.

Ráno jsem společně s panem starostou Lubomírem Smažíkem a paní místostarostkou Eliškou Pospíšilovou přivítali v naší škole nové spolužáky prvňáčky a jejich rodiče. Přeji všem prvňáčkům klidnou a zároveň objevnou a dobrodružnou pětiletou výpravu za poznáním.

Pro naše nejstarší páťáky bude letošní rok tradičně plný zajímavých momentů a velkých změn, které vyvrcholí tradičním loučením a odchodem na II. stupeň. Pevně věřím, že se dočkají závěrečného potlesku ve stoje na školní akademii.

Milí žáci, věřte, že úspěchy máte ve svých rukách a věřte, že my vám k jejich dosažení velice rádi pomůžeme. Přeji vám všem ať těch školních i mimoškolních úspěchů dosáhnete v letošním školním roce co nejvíce.

Rád bych poděkoval všem pedagogickým i nepedagogickým (kuchařkám, provozním, vedoucí stravovny, školníkovi a správci haly) pracovníkům mateřské a základní školy za příkladné nasazení a práci navíc při přípravě letošního školního roku. Obci Dražice za neustálou podporu při zlepšování podmínek našeho výchovně-vzdělávacího procesu.

Vám rodičům přeji tolik potřebné štěstí a zdraví.

Váš ředitel


PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR DRAŽICE 2023

Vážení rodiče,
v průběhu letních prázdnin se uskuteční příměstský tábor pořádaný naší základní školou v termínu 14. - 18. srpna 2023 (pondělí až pátek). Cena tábora je 1 500,- Kč, prosím uhradit do 30. června 2023 na účet školy 2401612808/2010 (popis pro příjemce - jméno dítěte), nebo hotově přímo ve škole (u pana ředitele). Veškeré informace máte v přílohách tohoto článku. Je potřeba vyplnit a doručit přihlášku (panu řediteli, stačí e-mailem) do 30. června 2023. V den nástupu přinést vyplněný doklad o bezinfekčnosti. Veškeré další informace u pana ředitele na tel. čísle 723 422753, vesely@zsdrazice.cz.


VÝSLEDKY ZÁPISU DO 1. TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V ZÁKLADNÍ ŠKOLE
ZÁPIS DO 1. TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Školní rok 2022/23

Vážení rodiče, přejeme vám do nového školního roku hodně sil, trpělivosti a pevné nervy a především hodně radosti z výsledků Vašich dětí. Přikládáme také pro Vaši informaci organizaci celého školního roku.


ZÁPIS DO 1. TŘÍDY - ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Zápis do 1. třídy základní školy pro školní rok 2024/2025 se uskuteční ve středu 10. dubna 2024 od 14 do 17 hodin v budově základní školy.

Těšíme se na setkání s Vámi a Vašemi dětmi.


Nabídka zájmové činnosti (kroužků) pro školní rok 2022/2023
ŠKOLNÍ ŽÁKOVSKÉ MAILOVÉ ADRESY
Vyúčtování poplatků za období uzavření ZŠ a MŠ
Školní asistent