Informace pro rodiče

NAŠE ŠKOLA a STÁVKA 27. 11. 2023

Zaměstnanci základní i mateřské školy se shodli na tom, že důvody celostátní stávky považují za závažné a mající citelný dopad na kvalitu výuky i personální obsazení škol a školských zařízení. Proto se rozhodli stávku podpořit.
Důležitou informací pro rodiče je, že výuka a celkový provoz základní i mateřské školy, školní družiny a školního stravování nebude v pondělí 27. 11. 2023 přerušen.

Naším společným zájmem je, aby žáci (vaše děti) získali kvalitní vzdělání v dobrých podmínkách. Myslíme si, že to je nyní ohroženo. Jsme si vědomi bezesporu složité finanční situace státu.
Je však zřejmé, že současná plánovaná úsporná opatření mohou negativně ovlivnit kvalitu vzdělávání, a tomu chceme zabránit. Výdaje státu na vzdělávání nejsou dluhem, ale investicí.

Velice nás znepokojují rozhodnutí MŠMT, která podle nás budou mít zásadní dopad na provoz školských zařízeních a celkovou úroveň vzdělávání.
- snížení mzdových prostředků pro nepedagogické zaměstnance zabezpečující chod a provoz školy (úklid a údržba, školní stravování)
- snížení prostředků, ze kterých jsou hrazeny mimo jiné učební pomůcky, učebnice, výpočetní technika
- snížení počtu možných odučených hodin, který povede ke spojování jednotlivých tříd
- avizované neuvážené a příliš radikální snížení počtu asistentů pedagogů od roku 2025
- nedodržování vlastních koncepčních dokumentů a termínů ze strany MŠMT

Výše uvedené skutečnosti bohužel bezprostředně ohrožují fungování zejména venkovských škol.
Děkujeme za pochopení a případnou podporu.

Mgr. Miloš Veselý - ředitel školy