Historie školy

Historie školy

     První zprPohled na školu a kostelávy o dražické škole jsou z roku 1786. Co se dělo před tímto datem, kdo zde učil atd., by bylo možné vyčíst v archivu děkanství města Tábora, neboť do té doby byly Dražice filiálním kostelem Tábora. Při všeobecném regulování far císařem Josefem II. v roce 1786 připadlo právo na Dražickou lokálii, a tedy i na školu, městu Tábor.

     Tehdy byla škola v kostelní chalupě, zvané u Školských, čp. 24. Navštěvovaly ji děti z obcí: Dražice, Meziříčí, Drhovice, Třemešná, Makov, Balkova Lhota a Paseka. Školou povinných dítek bylo asi 100 a učil je jediný učitel Václav Šindelář.

     V roce 1808 se začala stavět nynější škola, ovšem jen přízemní. Stavba byla velmi zdlouhavá a zcela byla dokončena až po 17 letech v roce 1825, kdy obsahovala byt učitele, kabinet a třídu. Takto je zachycena v Monografii školní obce dražické: „Škola jest vystavena z kamene, na vápno, šindelem kryta, na ní vížka se zvonkem. Jsou v ní dvě světnice pro učitele se stropem na rákos, jedna školní světnice pro 150 žáků se stropem rovněž na rákos, kuchyně, spižírna a klenutý sklep. Učitel zvoníval klekání a užíval za to od obce malou loučku u mlýna. Byl i kostelníkem. Za to užíval zase část pole, které užívá i nynější kostelník…“

     V roce 1841 bylo povoleno zřídit druhou třídu a zároveň postavit druhé podlaží. Školu tehdy navštěvovalo 203 žáků. Se stavbou se započalo až roku 1844 a o rok později byla dokončena. Děti z Paseky a Balkovy Lhoty byly přiškoleny do Radkova.

     Následkem nových školních zákonů přešel v roce 1864 patronát školy na obec. Proto byl ustanoven první školní výbor, do kterého byli zvoleni František Pejša (hospodský z Drhovice), Vojtěch Šerý (rolník z Dražic), Martin Truhlář (rolník Mezdříče) a Jakub Šmejkal (rolník z Makova). V roce 1873 začaly děti z Makova a Třemešné navštěvovat školu v Makově a od té doby náleží ke školní obci dražické pouze Dražice, Drhovice Nejstarší známá fotka školya Meziříčí.

     V roce 1882 kontrolující okresní školní inspektor uznal, že na tak velký počet dětí musí být zřízena třetí třída. Školu vyzvali, aby předložila výkaz o počtu dětí od roku 1879 až 1883, a tak byla v roce 1884 otevřena třetí třída. Škola tehdy měla 324 dětí. Druhý učitel dříve bydlíval ve škole, když však byl jeho byt změněn na třetí třídu, platila školní rada učitelům byty jinde. Tehdejší podučitel J. Vegr bydlel v domku V. Šedivého, Dražice čp. 61.

     V roce 1893 se započalo s přístavbou školy. Ještě téhož roku se začalo vyučovat ve čtvrté třídě. Školu navštěvovalo těžko uvěřitelných 309 dětí.

A léta běžela…

1923   - poprvé se rozsvítilo elektrické světlo

1958   - stavba kabinetu

1965   - stavební úpravy: výměna dveří, oken, taškové krytiny, parkety

1968   - zavedení vodovodu do tříd

1975   - rekonstrukce školního bytu, vytápění, přistavena kotelna, sociální zařízení k bytu a nová šatna

1977   - zahájen provoz školní kuchyně

            - zahájení činnosti jednoho oddělení školní družiny

1993   - zapojení prvního počítače ve škole

1995   - elektrické stropní panely nahradily vytápění akumulačními kamny

            - dokončena půdní vestavba

1996   - asanace venkovních omítek

            - výstavba přístřešku s krbem

            - otevřeno druhé oddělení školní družiny

1999   - pořízení asfaltového hřiště u školy

            - instalace tabulí s popisovači

2002   - vznik počítačové učebny (4 počítače)

2004   - modernizace školní kuchyně

            - vznik Zahrady poznání

            - úprava třetí třídy na cvičebnu pro výuku tělesné výchovy

2005   - instalace diaprojektoru a promítacího plátna do školní družiny

2008   - přestavba kinosálu na cvičebnu pro ZŠ a MŠ

2009   - instalace první interaktivní tabule do učebny

2010   - zakoupen konvektomat do školní kuchyně

            - přebudován kabinet na ředitelnu a ředitelna na sborovnu

2011   - celková modernizace počítačové učebny

            - zabudování druhé interaktivní tabule

2014   - zateplení stropů a výměna oken v celé budově

vstup do školy škola asfaltové hřiště u školy školní zahrada

2015   - vybudování venkovní třídy před školou

           - nové herní prvky pro družinu

2016   - vybudování základní desky nové tělocvičny

           - zřízení bezbariérového vzstupu do školy, komunikační zařízení,  výměna vstupních dveří

           - nové podhledy a osvětlení ve třídě vedle ředitelny

2017   - vybudování nové kmenové učebny (z bývalého školního bytu)

           - úprava prostranství u rumpálu před školou

           - hrubá stavba tělocvičny

           - nové podhledy a osvětlení v prostřední třídě

2018   - oprava sociálního zařízení

           - nové podhledy a osvětlení v jídelně

           - otevření nové tělocvičny

           - nová střecha se střešními okny

           - nová fasáda budovy

budova školy budova školy budova školy s tělocvičnou školský areál pohled od cvičáku na školský areál

2020   - úprava vnitřních prostor základní školy a jídelny (nové podlahy, nová lina, omítky a malby)

           - nový jídelní nábytek

           - přestavba třídy MŠ na kmenovou třídu ZŠ a oddělení školní družiny