Školní poradenské pracoviště

Výchovné poradenství

Náplň práce výchovného poradce je stanovena vyhláškou MŠMT ČR č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Novelizace vyhláška č.116/2011Sb.

Výchovný poradce se také zabývá problematikou vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných, včetně možnosti individuálního studijního plánu dle Vyhlášky  č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění účinném od 1.9.2017. Rozsah přímé pedagogicko psychologické činnosti pedagogických pracovníků je stanoven v nařízení vlády č. 75/2005 Sb.

 

„Strach před problémy nebyl ještě nikdy klíčem k jejich řešení.“
 

Kdo je výchovný poradce?

Výchovný poradce je pedagog, který je odborně připraven pro výchovné poradenství ve škole. Hlavním cílem jeho práce je podpora dětí i rodičů, prevence, spolupráce s mimoškolními institucemi.

 

Co je náplní práce výchovného poradce?

 • spolupracuje s rodiči ohledně studijních možností dítěte, poskytuje poradenskou pomoc o budoucím studiu
 • poskytuje metodickou a poradenskou pomoc ostatním pedagogům především tím, že metodicky usměrňuje a sjednocuje diagnostickou práci učitelů
 • spolupracuje s rodinou při poradenské činnosti v obtížných životních situacích ve škole i v rodině
 • pomáhá při řešení konfliktních situacích ve škole či při řešení výchovných problémů
 • spolu s třídními učiteli se stará o žáky, kteří svým vývojem, učením či chováním vyžadují zvláštní pozornost
 • pomáhá žákům ze sociálně či kulturně znevýhodněného prostředí
 • shromažďuje a vede potřebnou dokumentaci
 • pomáhá učitelům při tvorbě PLPP a IVP
 • pomáhá učitelům při práci s nadanými dětmi
 • pomáhá učitelům při práci s dětmi s neprospěchem
 • zodpovídá za tvorbu a realizaci minimálního preventivního programu ve škole
 • pomáhá učitelům shromáždit potřebné podklady pro případná vyšetření v SPC a PPP
 • poskytuje rodičům informace o poradenských a specializačních centrech
 • spolupracuje dle potřeby se ŠPZ

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Pedagogická poradna České Budějovice, pracoviště Tábor

Adresa: budova SPŠ, ulice Martina Koláře 2118, 390 02 Tábor

tel. číslo: 381 252 851, +420 602 181 423

e-mail: poradna.tabor@pppcb.cz

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
poskytovani-poradenskych-sluzeb-skolnim-poradenskym-pracovistem-1..docx 21.6 Kb