Školská rada

VÝSLEDKY VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY PRO OBDOBÍ 2021 - 2024

Členy školské rady pro následující volební období 2021 - 2024 se stávají z řad zákonných zástupců žáků: Mgr. Ivana Doudová a Mgr. Soňa Nováková.